Ikke misbruk en god krise

Om webinaret

Covid-19 krisen medførte at en rekke bedrifter, ledere og ansatte måtte kaste seg rundt, og lære nye ting. Men hvordan kan ledere og bedrifter utnytte erfaringer de nå har stått oppi? Hva er det som gjør at noen bedrifter går ut av en slik krise som smartere og bedre rustet for fremtiden enn andre? Og hvordan kan ledere og ansatte bruke en slik krise til å fremme læring som kan bidra til fremtidig utvikling og transformasjon, og unngå at læringen fra krisen blir dysfunksjonell?

Hans Morten Skivik fra AFF er programdirektør for Solstrandprogrammet

I webinaret vil Hans Morten og Eirik angripe spørsmålene over ved å kombinere innsikt fra ledelses- og læringsforskningen, med innsikt fra Knudsens forskning på bedrifters atferd og prestasjoner i turbulente tider. Ved å kombinere kunnskap som ofte blir diskutert hver for seg, vil webinaret gi en litt annerledes vinkling på COVID-19 situasjonen og presentere noen nye perspektiver på situasjonen som du ikke nødvendigvis har tenkt på tidligere.