Hvordan lykkes med innovasjon?

Innovasjonsledelse

Samkonkurranse gir større grad av innovasjon. Hvordan utvikle og opprettholde tillit når man både samarbeider og konkurrerer?

Synnøve Nesse er utdannet psykolog og har en doktorgrad innen strategi og ledelse. Hun er AFF konsulent og forsker ved SNF (NHH), hvor hun forsker på krise-, endrings- og innovasjonsledelse.

Innovasjon og person

Hvordan håndterer ledergruppens medlemmer presset mot å konkludere, beslutte og ha et svar. Hvordan påvirker dette innovasjon og kreativitet i ledergrupper?

Morten Eikeland har mastergrad i organisasjonspsykologi og er fagansvarlig for AFF Samspill & Ledelse. Han arbeider mye med individuelle forskjeller i ledergrupper og ledernes  evne til nysgjerrighet, aktiv åpenhet og hvordan det påvirker dynamikken i ledergruppen.

INNOVASJONSMETODIKK

Google Design Sprint er en ekstremt effektiv og energiskapende måte å jobbe med komplekse problemer på. Metodikken avklarer tidlig om konseptet eller idéen er verdt å bruke mer energi på, og hva som bør forbedres eller endres for å møte brukerens behov på en best mulig måte.

AFF konsulent Kristine Kjellsen er psykolog med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har bred erfaring med sprint metodikk og vil dele både erfaringer og noen konkrete verktøy.

 

Enkel frokost serveres fra kl. 08.00.  Foredragene begynner kl. 0830.

Meld deg på