Hvordan håndtere disruptive endringer og daglig drift samtidig?

Program
13.30   Registrering, kaffe og enkel servering
 14.00  Velkommen
 14.10

Monica Rydland, NHH Executive
Organisatoriske løsninger samtidig med effektiv drift

 14.55 Pause 
 15.15

Seniorkonsulent Thora Lou Haavik, AFF
Ledelsesutfordringer og dilemmaer knyttet til disruptive endringer

 15.55   Avslutning
 16.00  Slutt

Meld deg på temamøtet i Stavanger

Foredragsholderne

Monica Rydland fra NHH presenterer ulike organisatoriske løsninger som kan sikre radikal fornyelse samtidig som effektiv drift opprettholdes. Vi ser også nærmere på ulike ledernivå sin rolle i å sikre radikal fornyelse og effektiv drift. Hvordan tar ledere rollen som endringsagent i dette endringslandskapet?

Thora L. Haavik i AFF diskuterer ledelsesutfordringer knyttet til den tohendige tilnærmingen og illustrerer dilemmaer som oppstår når virksomheter ønsker å gjennomføre strategisk fornyelse gjennom disruptive endringer. Hvilken type ledelse er det behov for å lykkes i en slik prosess?