Hvordan utvikle innovasjonskultur?

Kurset er fulltegnet.

Les artikkel om temaet i Magma