Hvordan håndtere disruptive endringer og daglig drift samtidig?

Program
13.30   Registrering, kaffe og enkel servering
 14.00  Velkommen
 14.10

Professor Inger G. Stensaker, NHH
Organisatoriske løsninger samtidig med effektiv drift

 14.55 Pause 
 15.15

Seniorkonsulent Thora Lou Haavik, AFF
Ledelsesutfordringer og dilemmaer knyttet til disruptive endringer 

 15.55   Avslutning
 16.00  Slutt