Hvordan håndtere disruptive endringer og daglig drift samtidig?

Program
08.00  Registrering og enkel frokost
 08.30  Velkommen
 08.40

Professor Inger G. Stensaker, NHH og Seniorkonsulent Thora Lou Haavik, AFF
Hvordan håndtere disruptive endringer og daglig drift samtidig?

 10.25

Avslutning

 10.30

Slutt