Hvordan håndtere disruptive endringer og daglig drift samtidig?

Program
08.00  Registrering og enkel frokost
 08.30  Velkommen
 08.40

Professor Inger G. Stensaker, NHH
Organisatoriske løsninger samtidig med effektiv drift

 09.25 Pause 
 09.45

Seniorkonsulent Thora Lou Haavik, AFF
Ledelsesutfordringer og dilemmaer knyttet til disruptive endringer 

 10.25   Avslutning
 10.30  Slutt

Påmelding