Innovasjon - Hva skal til for å lykkes?

Norske virksomheter er opptatt av innovasjon. Noen innoverer for å kutte kostnader eller for å bli mer bærekraftige. Andre ønsker å tenke nytt om selskapets eksisterende tilbud, for å heve kvaliteten på det de leverer eller redusere variasjon i kvaliteten. Andre igjen innoverer i organisasjonskultur for å bli mer kundeorienterte.

Felles for de fleste er likevel at kundene ikke blir spurt om hva de trenger før innovasjonsaktiviteter settes i gang. Kundenes syn på kvalitet blir tillagt begrenset betydning. En effekt av dette er at de fleste forsøk på innovasjon feiler i markedet, og de fleste gründere er borte fem til syv år etter oppstart. Kan vi endre dette ved å lytte mer til kunden?

Stig Roar Wigestrand, innovasjonsspesialist i AFF er også jazzfiolinist og forfatter av boken Vil du lykkes med endring og innovasjon – HOLD MUNN og LYTT! Han presenterer hva som skal til for at en organisasjon kan lykkes i å bygge en kultur for innovasjon.

Tor W. Andreassen, leder av Center for Service Innovation (CSI) ved NHH, vil dele sin kunnskap om hvorfor innovasjonsprosesser ofte feiler. Han spør om en grunn kan være at kundenes stemme mangler i prosessene.

08:00 Enkel frokost
08:30 Velkommen til temamøte

Arrangementet er gratis.