Jubileumsseminar - Trond Bjørnenak 60 år

Program

Del 1: ABC – hva ble D?

Innledning: Trond Bjørnenak

Hovedinnlegg: Christian Ax, professor Handelshöskolan vid Göteborgs Universitet

Del 2: Økonomisk styring i helsesektoren – veien mot «eclectic accounting»

Innledning: Trond Bjørnenak

Hovedinnlegg: Kari Nyland, professor NTNU

 

Please note that the seminar will be in the Scandinavian languages.