Forhandlede virkemidler i konkurranseretten – overprevensjon og rettsuvisshet eller det motsatte?