Hvorfor bør kvinner være en større del av verdiskapingen i samfunnet?

De siste årene har Andersson arbeidet med aksjebasert folkefinansiering. Hun er blant annet investor-kontakt for et gin- og whiskey-destilleri, som er finansiert utelukkende av kvinner. Selskapet har i dag over 600 kvinnelige investorer.

Andersson mener kvinner bør investere i kvinnelige entrepenører for at vi skal få produkter og tjenester som er utviklet av kvinner for kvinner.

Tenker du som Andersson; at det er viktig med en likestilt verdiskaping, og at alle fortjener en rettferdig sjanse til økonomisk suksess? Kom til Aud C, 8. mars og bli inspirert!

Det er plass til maks 100 personer, ingen påmelding.