Hva betyr naturrisiko for norsk økonomi?

Om arrangementet

Havet og naturressurser har alltid spilt en sentral rolle i norsk økonomi. Også mange av de nye grønne næringene baserer seg på naturen. Naturrisiko griper inn i olje- og gass, fiskeri- og havbruk, vindkraft til havs og på land og nye næringer som mineralutvinning på havbunnen.

Samtidig klatrer natur og naturmangfold på den globale agendaen. Høsten 2022 vedtok verden en Paris-avtale for naturen, og det globale samfunnet er i ferd med å utvikle et rammeverk for hvordan selskaper og finansinstitusjoner skal forholde seg til naturrisiko.

Vi har samlet et knippe av dem som har jobbet mest med naturrisiko i Norge til samtale.

Når vi ser forbi all hypen og de tabloide overskriftene - hva betyr dette egentlig i praksis? Hvordan håndterer vi naturrisiko helt konkret? Og hvilken betydning får dette for Norge som land, norske selskaper og Norge som investor?

Grieg Seafood og Norges Bank Investment Management er medlemmer av arbeidsgruppen i det internasjonale initiativet Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). TNFD vil i september 2023 lansere det første globale rammeverket for rapportering og håndtering av naturrisiko.

Aksel Mjøs (NHH) leder Naturrisikoutvalget. Utvalget skal beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

MEDVIRKENDE

  • Espen Barth Eide, Klima- og miljøminister, Arbeiderpartiet
  • Aksel Mjøs, Leder av Naturrisikoutvalget, Norges Handelshøyskole (NHH)
  • Kristina Furnes, Konserndirektør kommunikasjon, Grieg Seafood og medlem av TNFD
  • Snorre Gjerde, Lead Investment Stewardship Manager, Norges Bank Investment Management (NBIM), og medlem av TNFD
  • Geir Mikalsen (moderator), Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, NHH

Kontaktperson: Gudrun Thorsheim, NHH
Mob. 91833410

Arrangementet på arendalsuka.no