ESG-dagene

Arrangementet vil foregå på skolen, 29. og 30. mars.
ESG-dagene er alternative karrieredager på Norges Handelshøyskole, der studenter får muligheten til å møte fremtidige arbeidsgivere. Arrangementet gikk tidligere under navnet. “Karriere Med Mening”, som har blitt arrangert på skolen siden 2009. Årets gjennomføring vil for første gang bli gjennomført med hovedfokus på ESG, og vi endrer derfor det offisielle navnet til ESG-dagene.
Formålet med ESG-dagene er å vise studentene på NHH bredden i de ulike karrieremulighetene som finnes etter endt utdanning. På dag 1 inviteres organisasjoner som arbeider på et ideelt grunnlag, mens på dag 2 inviteres bedrifter som setter miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) problemer sentralt i sine strategier og i forretningsmodellen til sin virksomhet. For mange studenter er disse fokusområdene viktigere enn noensinne, og utslagsgivende når man søker jobb.
Vi inviterer til en spennende og lærerik arena, der studenter får muligheten til å utforske ulike ESG - bedrifter.