SAMMEN FOR KOMPETANSE, KVALITET OG ARBEIDSRELEVANS

Påmelding

FORELØPIG PROGRAM

Tirsdag 5.april  

09.00 - 09.50 Kaffe og bli kjent 

09.50 - 10.00   Velkommen  

10.00 - 10.15   Studentperspektivet 

10.15 - 11.00   Paneldebatt arbeidsgivere 

11.00 - 11.15 Pause 

11.15 - 12.00 Sammen og NHH som case- Hvilke utfordringer står vi ovenfor på karrieretjenester?

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 15.00 Workshop om kompetanseheving av karrieremedarbeidere 

Workshop i regi av Studensamskipnaden i Oslo, BI og NHH.                    

15.00 - 15.15 Kaffepause         

15.15 - 17.00 Workshop om Kvalitetsrammeverket 

Workshop i regi av Sammen, Oslo Met  og UiA . 

(Kaffe, te og frukt er tilgjengelig)  

17.05 Avgang til sentrum 

19.00 Middag i typisk bergenske omgivelser 

Onsdag 6.april 

09.00 - 11.00 Workshop om karrierekompetanse og arbeidsrelevans 

11.00 - 11.15 Kaffepause 

11.15 - 12.00 Oppsummering  

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 15.00 Felles aktivitet som er under planlegging