Women’s Finance Day

Om Women's Finance Day

Womens Finance Day blir arrangert av studentgruppene Femme Forvaltning, Næringslivsutvalget og Finansgruppen. Formålet er å gi kvinnelige NHH-studenter et innblikk i finansfaget og mulighetene som ligger i finans som karrierevei.