THE DAY AFTER TOMORROW

OM NHH-SYMPOSIET

Gjennom flere år har NHH-Symposiet vært en prestisjetung konferanse, og har i dag rundt 300 deltakere fra det norske næringsliv.

Konferansen har blitt arrangert annethvert år siden 1983 og har hatt mange kjente gjester som både foredragsholdere og deltakere. Blant de kjente foredragsholderne som har gjestet NHH-Symposiet finner vi den tidligere britiske statsministeren Edward Heath, USAs utenriksminister Henry Kissinger, GATTs direktør Arthur Dunkell, World Trade Organization (WTO) sin første direktør, Peter Sutherland, Bodyshop-grunder Anita Roddick og SAS-sjef Janne Carzon. Også akademikere som Henry Mintzberg, Michael Porter, Jeffrey D. Sachs, Peter Lorange, Stéphane Garelli og Jay. B. Barney har gjestet konferansen. Videre har også flere norske statsministre og statsråder holdt foredrag, fra Kåre Willochs åpning i 1983, via Gro H. Brundtland (1991) til Sigbjørn Johnsen og Trond Giske i 2011. H.M. Kong Harald gjestet konferansen i 1995, og H.K.H Kronprins Haakon var deltaker i 2007. Han ble så inspirert at han kom tilbake og holdt åpningsforedraget to år senere.

Om årets konferanse

"NHH-Symposiet 2021 skal bidra til refleksjon og vi skal sette studentenes perspektiv på morgendagens agenda. Vi ønsker at deltakerne skal utfordres, provoseres, men ikke minst inspireres. Hva er det fremtiden bringer? Og hvordan skal man posisjonere seg for denne? NHH-Symposiet 2021 gir deg svarene."