NHH-StudentSymposiet 2021

På konferansen vil det bli rettet fokus på hva som kreves av morgendagens bedrifter for å lykkes, hvordan selskaper kan tenke nytt for å overkomme utfordringer, hvilke faktorer som avgjør hvem som overlever i krevende tider og digitalisering og innovasjon.