Foreldrehelg 2019

FORELDREHELG HAUST 2020

NHH har dei siste åra arrangert foreldrehelg. Det er ei helg der me inviterer foreldra til studentane våre til å sjå korleis vi har det på NHH. Me tar dei med på ein tur rundt heile campus, og byr også på eit interessant fagleg program der dei får høyre på miniforedrag ved nokre av våre mest anerkjende fagfolk.

Me har hatt stor oppslutning, og fått veldig positive tilbakemeldingar på tidlegare arrangement. Difor vil me gjerne invitere til foreldrehelg også hausten 2020, men som kjent er situasjonen i år litt utfordrande med tanke på planlegging. Difor kan me ikkje garantere at me kan gjennomføre foreldrehelga denne hausten.

Utover sommar og tidleg haust vil me vurdere situasjonen, og gje beskjed dersom me kan arrangere foreldrehelg.

Me vonar me kan treffe dykk!

Program 2019

Fredag 20. september - Speilsalen

18.00 Velkommen v/Therese E. Sverdrup, prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid                  

18.15 Omvisning               

19.00 Tapas og mingling i Merino café           

20.00 Slutt

Lørdag 21. september - AUD A

10.00 Prorektor Linda Nøstbakken: Vi utdanner fremtidens økonomer

Pause

10.40 Foredrag

  • Professor Jan Ubøe: Dialogbasert undervisning – for læring og fremtidig arbeidsliv
  • Førsteamanuensis Hallgeir Sjåstad: Rettferdighet og den fjerne fremtid: hvor mye bryr vi oss egentlig?
  • Rektor og professor Øystein Thøgersen: Robust vekst i en usikker verden?

12.00 Lunsj og mingling i Speilsalen

12.45 Øystein Sandven, psykolog ved Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet): Helse og studiemestring

13.30 Slutt