Ikke for å konkurrere

Program
18.00

Dørene åpnes

18.15

Velkommen

18.20

Bokbad etterfulgt av spørsmål fra salen

19.20

Mingling, boksignering

19.30

Slutt

Arrangementet er gratis, det blir enkel servering og anledning til å kjøpe boken.

I samtale med Kjell Østerbø

I sin nye bok Ikke for å konkurrere tar Meyer og Norman et oppgjør med den ukritiske bruken av markedsøkonomiske begreper og styringsverktøy i offentlig sektor. Offentlige virksomheter er ikke der for å konkurrere eller tjene penger. De er der for å utføre oppdrag for, og på vegne av, innbyggerne. Dette gjør dem fundamentalt forskjellige fra private, og innebærer at strategiutvikling må legges opp på en annen måte.

Christine Meyer og Victor Norman er professorer ved Norges Handelshøyskole. Begge har lang erfaring fra politikk og offentlig administrasjon. Bademester Kjell Østerbø er tidligere journalist i Bergens Tidende og Dagens Næringsliv.