Språk i akademia – fra gode intensjoner til gode prestasjoner

Både Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Høgskolen på Vestlandet vil ha vedtatt nye språkpolitiske retningslinjer når seminaret går av stabelen. Prorektor Margareth Hagen ved UiB, rektor Øystein Thøgersen ved NHH og prorektor Liv Reidun Grimstvedt ved HVL forklarer hva de tror må gjøres for å unngå at retningslinjene ender som bortgjemte skrivebordsdokumenter.

På seminaret vil også disse spørsmålene bli drøftet:

  • Hvordan kan utdanningsinstitusjonene etablere en språkpolitikk som bidrar til at studentene mestrer faget sitt på både norsk og engelsk?
  • Hvordan kan UiB, NHH og HVL dra nytte av hverandre og eventuelt samarbeide når de skal gjennomføre språkstrategiene sine?
  • Hvordan kan Vestlandet bli en foregangsregion for god språkpolitisk praksis i høyere utdanning?

Fra Københavns Universitet kommer Helen Sværke, senteradministrator ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, for å fortelle om senterets rolle i internasjonaliseringen ved dette universitetet.

Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, ønsker velkommen og gir en kort innledning om norsk fagspråk i høyere utdanning.

Frokostseminaret avrundes med et ordskifte mellom innleggsholderne. Ordstyrer er Hilde Sandvik.

Det blir servert kaffe, te og lett frokost fra kl. 8.30.

Velkommen!

Meld deg på frokostseminaret

Påmelding innen 15. november.

Besøk Sprakradet.no