Velkomstveka for nye bachelorstudentar

PROGRAM

Obligatorisk frammøte (gjeld ikkje frukosten).

MÅNDAG 12. AUGUST
10.00

Immatrikulering

Alle må møte seinast klokka 09.45.
Stad: Aula

Tysdag 13. august
10.00 – 11.00

Enkel frukost 

Stad: Studentkantine

11.15 – 12.00

VELKOMEN – MØT LEIINGA VED HØGSKULEN 

Stad: Aud. Max. 

12.15 – 14.30

Fagleg samling 1:

Casearbeid.
Litt om innhald og presentasjon av opplegg.

Stad: Studentkantine

ONSDAG 14. AUGUST
10.00 – 11.00

Enkel frukost

Stad: Studentkantine

11.15 – 12.00

Kva må du vite som ny bachelorstudent?

Stad: Aula

12.15 – 15.00

Fagleg samling 2: Casearbeid

Casearbeid med kjellarleikar (pause)

Stad: Studentkantine

TORSDAG 15. AUGUST
10.00 – 11.00

Enkel frukost

Stad: Studentkantina

11.15 – 13.00

Informasjon om valfag

Kva valfag kan ein starte med?

Stad: Aud. Max

13.30 – 15.00

Fagleg samling 3 

Casearbeid

Stad: Studentkantine 

FREDAG 16. AUGUST
10.00 – 11.00

Enkel frukost

Stad: Studentkantine

11.15 – 12.30

God Start

Inspirasjonsføredrag

Stad: Aud. Max

13.00 – 15.30

Fagleg samling 4

Presentasjon av case i grupper for tidlegare NHH-studentar.

Stad: Studentkantine

MEIR INFORMASJON FOR DEG SOM ER NY STUDENT

Studentforeininga NHHS sitt program for førstekullsveka

Fråvær ved studiestart

Viss du ikkje kan stille på ein eller fleire av dei obligatoriske aktivitetane i velkomstveka, må du varsla oss via skjemaet under. Varselet om fråvær må sendast innan 7. august.

 

If you are prevented from attending mandatory events during the welcome week, you must notify us using the form below. The form must be submitted by 7 August.

 

 

Studium/Study programme
Eg kan ikkje kome på/I can not attend*

Slik kjem du deg til Bergen og NHH