Regioner i omstilling

Om arrangementet

Sammen med Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune setter vi regional utvikling og nytenking på agendaen. Vi diskuterer innovasjon, omstilling, tillit og regionalt samspill. Med oss til panelsamtale kommer representanter fra politikken, akademia og norsk næringsliv. 

Program
09.00-09.05

Innledning

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC, ønsker velkommen.  

09.05-09.40

Hva kan vi lære av hverandre?

Tine Sundtoft, påtroppende fylkesrådmann i Agder fylkeskommune fra 2020 og Hege Gabrielsen, partner i PwC, forteller om hva som har vært styrker og utfordringer i dagens samarbeidsstrukturer, og hva som bør gjøres annerledes når regionreformen trer i kraft fra nyttår. I tillegg deler fylkeskommunene Trøndelag og Vestfold og Telemark erfaringer fra sine regioner.

09.40-09.55

Hvordan kan vi øke omstillings- og innovasjonskompetansen i offentlig sektor?

Tore Hillestad, programdirektør for Brytningstid NHH, forteller hvordan etterutdanningsprogrammet Brytningstid skal tilføre omstillings- og innovasjonskompetanse til offentlig og privat sektor på Vestlandet.

09.55-10.30

Panelsamtale og spørsmål fra salen

Oppmøte og lett servering fra kl 08:30.

Medvirkende

Tore Hillestad, Professor, NHH

Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringminister, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tine Sundtoft, Påtroppende fylkesrådmann, Agder fylkeskommune

Jan Sivert Jøsendal, Prosjektrådmann, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Tore O. Sandvik, Fylkesordfører, Trøndelag fylkeskommune

Leif Arne Jensen, Administrerende direktør, PwC

Hege Gabrielsen, Partner, PwC

Anne Grosvold, Journalist og programleder

Les mer på Arendalsuka.no

Arendalsuka.png