Finansnæringas ansvar for barns rettigheter

Om arrangementet

I dagens investorlandskap med stadig voksende fokus på bærekraft, er barns rettigheter lite på dagsorden. Som eiere kan investorer spille en unik og kritisk rolle for å lukke dette gapet. UNICEF Norge inviterer til diskusjon om investorers innvirkning på barnas rettigheter hvor vi stiller spørsmålene hva er investorers ansvar, og hvordan kan de påvirke sine investeringsobjekter til å gjøre mer for barns rettigheter? Med oss har vi eksperter fra NHH, EAT, DNB, Norfund og Storebrand.

Dette arrangementet er en del av initiativet «Bærekraftshuset i Torvgata 7», som gjennom Arendalsuka 2019 vil bestå av opptil 30 arrangementer som på en eller annen måte er tilknyttet FNs 17 bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er nemlig mer omfattende enn det vi kanskje ser for oss. Bærekraft handler om å utrydde sult, om god utdanning, om likestilling, om rettferdighet, om innovasjon, om en sunn og bærekraftig økonomi og mye, mye mer!

Les mer på Arendalsuka.no

Medvirkende

Øystein Thøgersen, Rektor, Norges Handelshøyskole

Olav Kjørven, Chief Strategic Officer, EAT

Kjersti Fløgstad, Rådgiver samfunnsansvar, DNB

Andreas Bjørbak Alnæs, Bærekraftsanalytiker, Storebrand

Karin Thorsson, Bærekraftsrådgiver ESG, Norfund

Kim N. Gabrielli, Assisterende generalsekretær, UNICEF Norge

Arendalsuka.png