Kontroll er bra – men er tillit bedre?

Om arrangementet

Den generelle tilliten, det vil si hvorvidt vi stoler på folk i sin alminnelighet, er høy i Norge. Historiske årsaker som lavt konfliktnivå, høy grad av likhet – både etnisk, kulturelt og økonomisk – og en fungerende rettsstat og gode institusjoner, er forklaringen. Tillit er et svært godt alternativ til kontroll.

I stadig flere transaksjoner mellom mennesker eller organisasjoner må kontroll inn som et supplement eller erstatter, når tilliten er borte. Nyere teknologi som blockchain spiser seg også inn som et supplement til den uformelle tilliten i sivilsamfunnet og markedet som vi verner om. Blockchain blir av mange spådd til å revolusjonere måten vi forholder oss til hverandre på.

Høy tillit reduserer transaksjonskostnadene i samfunnet og gjør oss mer effektive. Men hva gjør kontroll med et samfunn? Er det mulig å rangere tillit før kontroll, og er det i det hele tatt mulig å ha tillit uten kontroll?

Les mer på Arendalsuka.no

Medvirkende

Alexander Cappelen, Professor, NHH

Kristin Clemet, Daglig leder, Civita

Thea Sommerseth Myhren, Co-Founder, CEO og blockchain eksper, Diwala

Øystein Kock Johansen, arkeolog, religionshistoriker, økonomihistoriker, ekspedisjonsdeltager og forfatter, Verdien av Tillit

Sjur Gaaseide, Administrerende direktør, Deloitte

Erik Wold, Debattleder, Erik Wold

Arendalsuka.png