Rett kopi

Rett kopi

Treng du bekreftelse av rett kopi?

NHH kan bekrefte «rett kopi» av andre dokument når:

  • det ikkje er tvil om at originalen er ekte
  • dokumentet er original, ikkje kopi

«Rett kopi» er ei stadfesting av at kopien er identisk med det originale dokumentet.

Dette er inga stadfesting av at dokumentet i seg sjølv er «ekte».

Viss eit dokument ikkje kan bekreftast med «rett kopi» av NHH, kan du ta kontakt med eit kopieringsbyrå, eller notarius publicus viss dokumentet skal brukast av utanlandske myndigheiter. 

Ta kontakt med Politiet, UDI, Skatteetaten, Statens vegvesen eller andre offentlege etatar viss dokumentet gjeld ein søknad til ein av disse etatene.

Les meir om bekreftelse av rett kopi på domstol.no