Øker fokus på sikkerhet

Av Marianne Stople

13. mars 2018 09:15

Øker fokus på sikkerhet

For at du som student skal være trygg på NHH, øker vi fokus på sikkerhet. Legger du inn snarvei til sikre.siden.no på mobilen din, har du lett tilgang til kriseinformasjon innen brann, førstehjelp, vold, trusler, nettsvindel og uønsket atferd.

Det nye nettstedet sikresiden.no gir deg viktig informasjon slik at du kan handle riktig i kritiske situasjoner. Nettstedet tilbyr opplæring og veiledende råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. 

Du må imidlertid alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Nettstedet gir opplæring og hjelp med hva du skal gjøre forebyggende og i en akutt situasjon, som brann, førstehjelp, voldssituasjoner og trusler etc. Du vil også finne nyttig informasjon knyttet til sikkerhet på reise og personvern. Opplæringen gis også som nyttige e-læringsprogrammer med ulike tema innenfor sikkerhet.

SIKRESIDEN.NO SOM SNARVEI 

  1. Gå inn på sikresiden.no via nettleser på mobil.
  2. Velg tilhørighet (NHH)
  3. Velg "legg til på Hjem-skjerm" (iPhone) eller "Legg til snarvei på startskjerm" (android).

KONTAKT

Rådgiver Eli Winther 
HR-avdelingen
(+47) 55 95 94 68

Nettstedet sikresiden.no er utviklet av Oslo Met og UiB i samarbeid med Uninett og en rekke andre universiteter og høyskoler i Norge. De følgende har tatt i bruk sikresiden.no: AHO, HiOA, HiMolde, HiVolda, HVL, HSN, INN, KHIO, NIH, NHH, NMBU, NMH, NORD universitet, Samisk høgskole, UiA, UiB, UiS, UiT og UNINETT.