Kvittering for forhåndsgodkjenning av bachelorkurs på utveksling

Kvittering for forhåndsgodkjenning av bachelorkurs på utveksling

Takk for registrering av kursvalg på utveksling.

Om du krysset av for at du kun tar kurs som allerede er godkjente vil du ikke motta bekreftelse på innsendt skjema per e-post.

Om du søkte om forhåndsgodkjenning for nye valgfrie kurs vil du motta svar innen tre uker til din student e-post adresse.

Om kurstilbudet endrer seg ved utvekslingsskolen din, og dette påvirker ditt kursvalg, må du sende inn nytt skjema for å registrere endringer om du ønsker å ta valgfrie kurs som ikke allerede er godkjente. Du kan gjøre dette under hele utvekslingsoppholdet ditt.

Endelig godkjenning og innpass i NHH-graden din forutsetter bestått karakter i kursene og blir gitt etter at du har svar på et elektronisk spørreskjema om utvekslingsoppholdet til oss og vi har mottatt din karakterutskrift fra vertsuniversitetet.

Kontakt oss på int.stud@nhh.no om noe er uklart eller du har spørsmål.

Lykke til med utvekslingsoppholdet ditt!