NHH Executive Casebibliotek

NHH Executive Casebibliotek

Her finner du cases som er utviklet av faglig ansatte på NHH i samarbeid med norske og internasjonale bedrifter. Casene kan brukes i undervisning, på bedriftsinterne kurs eller seminarer.

Casene er gruppert alfabetisk på bedriftsnavn. Ønsker du å få tilsendt cases? Ta kontakt på e-post eller telefon og oppgi casenummer.  Åpne fanene under for å se casenummer.

Askeladden og Dr. Dropin

 • Askeladden og Dr Dropin

  Askeladden og Dr Dropin

  Case Number: 022-10-003

  Author: Christine B. Meyer & Rune Bjerke

  Det er ikke tilfeldig at grunderfabrikken Askeladden nettopp har samme navnet som Askeladden i eventyrene. Gründerfabrikken har hele tiden gått sine egne veier og utfordret etablerte sannheter. Bransje etter bransje er blitt utfordret av en oppkomling som slett ikke føyer seg til bransjens normer og uskrevne regler; Cutters har irritert en hel frisørbransje gjennom å sette opp frisørsalonger uten hårvask, Dr. Dropin har utfordret hele fastlegeordningen ved å tilby pasienter time på dagen, tannlegetjenesten Blid har tatt et oppgjør med tannlegenes uforutsigbare priser og dette er bare begynnelsen.

  Kontakt oss

   

Bærekraftig mobilitet

 • Bærekraftig mobilitet

  Bærekraftig mobilitet

  Case Number: 023-04-001

   

  Forfatter:  Kia Klavenes og Carl Christian Christensen

   

  Elise Andersen, en av flere arvinger og medeiere i Automann AS, klarer ikke å legge fra seg tanken på at hun har et ansvar for mer enn bare sin egen formue og fremtid. 

  Elise og den yngre generasjonen i familien generelt, har vokst opp med en sterk bevissthet om miljø og bærekraft. De har en ambisjon om å modernisere virksomheten og gjøre den mer bærekraftig, for å kunne møte de nye kravene fra kundene og samfunnet generelt.

  Kontakt oss

Climate-friendly Revitalization of Liverpool's Port and Shipping Sector

compensation Scheme in Norway

 • Compensation Scheme in Norway

  Compensation Scheme in Norway

  Case Number: 020-12-002

  The development of an innovative critical solution in record time

  Authors:  Jørgen Baardsen, Mona Bakken, Atle Sivertsen, Tom Stavi og Christine B. Meyer

   

  Kontakt oss

DEN GRØNNE TENKETANKEN I ARKITEKTFIRMAET 3XN

 • GTXN

  GTXN

  Case Number: 022-10-002

  Author: Christine B. Meyer, Inger Stensaker, Rune Bjerke & Anne Cathrin Haueng

  For å illustrere den tohendige modellen vil vi trekke på en case fra Danmark. Den viser hvordan en etablert virksomhet kan fornye seg i en mer bærekraftig retning ved hjelp av den tohendige modellen. Mens casen inneholder noen klassiske kjennetegn ved den tohendige modellen, er det – som i de fleste virksomheter – også noen særegenheter. For eksempel er det i dette casen aldri snakk om at den nye enheten skal konkurrere med det etablerte, kun støtte opp om og komplementere det.

  Kontakt oss

   

DNB Vipps: Hvordan unngå the Kodak Moment

Equinor - fra fokusert olje- og gass- til bredt energiselskap

 • Equinor, del 1_brødtekst

  Equinor, del 1_brødtekst

  Case Number: 023-03-001

  Author: Reidar Gjærum & Inger Stensaker

  Del 1 av casen tar utgangspunkt i kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum sitt perspektiv og belyser hvordan styret kan bidra på en konstruktiv og verdiskapende måte i diskusjoner og strategiske valg knyttet til grønn transformasjon (eller transisjon som er begrepet Equinor selv ofte bruker).

  Kontakt oss

 • Equinor, del 2

  Equinor, del 2

  Case Number: 023-03-002

  Author: Reidar Gjærum & Inger Stensaker

  Del 2 av casen tar opp akkurat samme problemstilling som del 1, men kontekst har endret seg slik at diskusjonen vil inneholde nye momenter og nye interessenter.

  Kontakt oss

Kieler Lange GMBH

Kompensasjonsordningen.no

 • Kompensasjonsordningen.no

  Kompensasjonsordningen.no

  Case Number: 020-12-001

  Utvikling av en innovativ, samfunnskritisk løsning på rekordtid

  Forfatter:  Jørgen Baardsen, Mona Bakken, Atle Sivertsen, Tom Stavi og Christine B. Meyer

   

  Kontakt oss

Laerdal Medical - ledelse i bedrifter med en sterk misjon/purpose

Norske skog: Ekspansjon og restrukturering

saga robotics

 • Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 1

  Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 1

  Case Number: 020-09-003

  Author: Ellen Altenberg and Christine B. Meyer

  In this case, you will be taken through the first years of Saga Robotics and asked to review and take a stance on some of the firm's most important strategic decisions, including where to start, the choice of a business model, partnering, and meeting the COVID-19 crisis. Before we get to the strategic decisions, we will take you through the drivers of change in the farming industry and will introduce you to robot technology in the farming industry and to Thorvald the robot.

  Kontakt oss

 • Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 2

  Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 2

  Case Number: 020-09-004

  Strategic decision 2: Choice of buisiness model

  Author: Ellen Altenberg and Christine B. Meyer

  Kontakt oss

 • Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 3

  Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 3

  Case Number: 020-09-005

  Strategic decision 3: Partnering

  Author: Ellen Altenberg and Christine B. Meyer

 • Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 4

  Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 4

  Case Number: 020-09-006

  Strategic decision 4: Expanding in the corona crisis

  Author: Ellen Altenberg and Christine B. Meyer

StatoilHydro-fusjonen

 • StatoilHydro fusjon del 1: Håndtering av stakeholders

  StatoilHydro fusjon del 1: Håndtering av stakeholders

  Casenummer: 019-03-001

  Forfatter: Inger G. Stensaker

  Casen tar for seg viktige dilemma og avveininger knyttet til organisatorisk integrering av to tidligere konkurrenter ifm fusjon. Casen tar utgangspunkt i administrerende direktørs perspektiv og belyser hvordan styret kan bidra på en konstruktiv og verdiskapende måte i en integrasjonprosess etter en fusjon.

  Casen er utviklet for bruk i NHHEs Executive Styreprogram.

  Læringsmål

  • Identifisere relevante stakeholders & deres interesser når store endringer gjennomføres
  • Kunne balansere finansielle/økonomiske og sosiale hensyn
  • Kunne balansere og håndtere forskjellige interesser
  • Forstå hvordan ulike interesserer spiller inn på ulike tidspunkt
  • Forstå hvordan ulike utfordringer og uro kan oppstå i og rundt organisasjonen
  • Kjenne til viktige momenter i håndtering av interne konflikter

  Kontakt oss

 • StatoilHydro Fusjon: Hvordan integrere to tidligere konkurrenter

  StatoilHydro Fusjon: Hvordan integrere to tidligere konkurrenter

  Casenummer: 019-03-004a

  Forfatter: Inger G. Stensaker

  Case 4a og 4b er først og fremst utviklet for å drøfte styrets rolle i store omstillinger.

  Case 4a omhandler organisering av integrasjonsprosessen. Et sentralt læringspunkt er å identifisere viktige grep som gjorde fase 1 vellykket.

  Case 4b omhandler integrering og omstilling i driftsmiljøene og spesielt offshore. Her brukes en rekke medieoppslag til å synliggjøre konfliktene som oppsto i denne fasen. Et sentralt læringspunkt handler om styrets rolle når omstilling skaper uro og konflikt internt i virksomheten.

  Bruk av disse casene krever registrering og godkjenning.

  Kontakt oss

 • StatoilHydro fusjon: Omstridt omorganisering offshore

  StatoilHydro fusjon: Omstridt omorganisering offshore

  Casenummer: 019-03-004b

  Forfatter: Inger G. Stensaker

  Case 4a og 4b er først og fremst utviklet for å drøfte styrets rolle i store omstillinger.

  Case 4a omhandler organisering av integrasjonsprosessen. Et sentralt læringspunkt er å identifisere viktige grep som gjorde fase 1 vellykket.

  Case 4b omhandler integrering og omstilling i driftsmiljøene og spesielt offshore. Her brukes en rekke medieoppslag til å synliggjøre konfliktene som oppsto i denne fasen. Et sentralt læringspunkt handler om styrets rolle når omstilling skaper uro og konflikt internt i virksomheten.

  Bruk av disse casene krever registrering og godkjenning.

  Kontakt oss

 • The Merger of Statoil and Hydro Oil and energy: Managing the integration process

  The Merger of Statoil and Hydro Oil and energy: Managing the integration process

  Case Number: 019-03-006

  Author:  Aniela Szumilas & Inger Stensaker.

  This case describes the post-merger integration process between Statoil and Hydro Oil and Energy. Issues pertaining to how to organize a large-scale change process, designing and manning a new and integrated organization, the role of middle management during change and how the integration has influenced one of the international subsidiaries are included.

  Kontakt oss

Telenor: Global integrering

 • Global Integration within the MNC. Global Sourcing in Telenor

  Global Integration within the MNC. Global Sourcing in Telenor

  Case Number: 019-03-003

  Author: Steffen Nerdal & Thomas Hafstad

  Edited for teaching purposes by Inger Stensaker.

  This case illustrates how the multinational telecommunications company, Telenor, worked to globally integrate its sourcing function. The goal of the global transformation program was NOK 3 billion in cost savings through standardization and centralization. The case shows how a new sourcing unit worked to implement global functions across 13 previously autonomous subsidiaries.

  Kontakt oss

 • Subsidiary Driven Initiatives within the MNC

  Subsidiary Driven Initiatives within the MNC

  Case Number: 019-03-002

  Author: Aleksander More Fon & Fredrik Morberg

  Edited for teaching purposes by Inger Stensaker

  This case describes the transformation of Telenor Denmark, one of Telenor’s subsidiaries. It illustrates how a subsidiary within an MNE can drive a transformation process aiming to radically improve performance.

  Kontakt oss

Westerdals Oslo Act: Fusjon, integrasjon og krisehåndtering

 • Westerdals

  Westerdals

  Case Number: 019-03-005

  Forfatter:  Inger Stensaker

  Nestleder i styret, Marit Reutz, var fornøyd med at fusjonen mellom Westerdal, NISS og NITH endelig var besluttet. Hun kikket på nyhetsoppslaget i Aftenposten (13.januar 2014) som beskrev hvordan de tre private Oslo-høyskolene skulle danne en «superhøyskole innenfor kreativitet, kommunikasjon og teknologi».

  Kontakt oss

Ørsted - fra svart til grønn

 • Ørsted - fra svart til grønt i Ørsted

  Ørsted - fra svart til grønt i Ørsted

  Case Number: 022-10-001

   

  Forfatter: Christine B. Meyer, Inger Stensaker, Rune Bjerke og Anne Cathrin Haueng

   

  Selskapet Dong, Dansk olje og naturgass, stod for en tredjedel av de totale CO2 utslippene til Danmark - alene. Dette var i 2008. Det ble pumpet opp olje og gass i Nordsjøen. Det ble brent kull for å distribuere elektrisitet til danske bedrifter og husholdninger, og på investeringsbudsjettene stod omfattende kullkraftinvesteringer for tur, blant annet det gigantiske Greifswald-prosjektet i Nord- Tyskland. Året etter skulle Danmark og København være vertskap for FNs klimatoppmøte. Bjellene hadde for lengst begynt å ringe for selskapets toppledelse.