NHH Executive Casebibliotek

NHH Executive Casebibliotek

Her finner du cases som er utviklet av faglig ansatte på NHH i samarbeid med norske og internasjonale bedrifter. Casene kan brukes i undervisning, på bedriftsinterne kurs eller seminarer.

Casene er gruppert alfabetisk på bedriftsnavn. Ønsker du å få tilsendt cases? Ta kontakt på e-post eller telefon og oppgi casenummer.  Åpne fanene under for å se casenummer.

compensation Scheme in Norway

 • Compensation Scheme in Norway

  Compensation Scheme in Norway

  Case Number: 020-12-002

  The development of an innovative critical solution in record time

  Authors:  Jørgen Baardsen, Mona Bakken, Atle Sivertsen, Tom Stavi og Christine B. Meyer

   

  Kontakt oss

DNB Vipps: Hvordan unngå the Kodak Moment

Kieler Lange GMBH

Kompensasjonsordningen.no

 • Kompensasjonsordningen.no

  Kompensasjonsordningen.no

  Case Number: 020-12-001

  Utvikling av en innovativ, samfunnskritisk løsning på rekordtid

  Forfatter:  Jørgen Baardsen, Mona Bakken, Atle Sivertsen, Tom Stavi og Christine B. Meyer

   

  Kontakt oss

Laerdal Medical - ledelse i bedrifter med en sterk misjon/purpose

Norske skog: Ekspansjon og restrukturering

saga robotics

 • Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 1

  Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 1

  Case Number: 020-09-003

  Author: Ellen Altenberg and Christine B. Meyer

  In this case, you will be taken through the first years of Saga Robotics and asked to review and take a stance on some of the firm's most important strategic decisions, including where to start, the choice of a business model, partnering, and meeting the COVID-19 crisis. Before we get to the strategic decisions, we will take you through the drivers of change in the farming industry and will introduce you to robot technology in the farming industry and to Thorvald the robot.

  Kontakt oss

 • Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 2

  Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 2

  Case Number: 020-09-004

  Strategic decision 2: Choice of buisiness model

  Author: Ellen Altenberg and Christine B. Meyer

  Kontakt oss

 • Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 3

  Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 3

  Case Number: 020-09-005

  Strategic decision 3: Partnering

  Author: Ellen Altenberg and Christine B. Meyer

 • Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 4

  Saga Robotics: A Game Changer in the Farming Industry, part 4

  Case Number: 020-09-006

  Strategic decision 4: Expanding in the corona crisis

  Author: Ellen Altenberg and Christine B. Meyer

StatoilHydro-fusjonen

 • StatoilHydro fusjon del 1: Håndtering av stakeholders

  StatoilHydro fusjon del 1: Håndtering av stakeholders

  Casenummer: 019-03-001

  Forfatter: Inger G. Stensaker

  Casen tar for seg viktige dilemma og avveininger knyttet til organisatorisk integrering av to tidligere konkurrenter ifm fusjon. Casen tar utgangspunkt i administrerende direktørs perspektiv og belyser hvordan styret kan bidra på en konstruktiv og verdiskapende måte i en integrasjonprosess etter en fusjon.

  Casen er utviklet for bruk i NHHEs Executive Styreprogram.

  Læringsmål

  • Identifisere relevante stakeholders & deres interesser når store endringer gjennomføres
  • Kunne balansere finansielle/økonomiske og sosiale hensyn
  • Kunne balansere og håndtere forskjellige interesser
  • Forstå hvordan ulike interesserer spiller inn på ulike tidspunkt
  • Forstå hvordan ulike utfordringer og uro kan oppstå i og rundt organisasjonen
  • Kjenne til viktige momenter i håndtering av interne konflikter

  Kontakt oss

 • StatoilHydro Fusjon: Hvordan integrere to tidligere konkurrenter

  StatoilHydro Fusjon: Hvordan integrere to tidligere konkurrenter

  Casenummer: 019-03-004a

  Forfatter: Inger G. Stensaker

  Case 4a og 4b er først og fremst utviklet for å drøfte styrets rolle i store omstillinger.

  Case 4a omhandler organisering av integrasjonsprosessen. Et sentralt læringspunkt er å identifisere viktige grep som gjorde fase 1 vellykket.

  Case 4b omhandler integrering og omstilling i driftsmiljøene og spesielt offshore. Her brukes en rekke medieoppslag til å synliggjøre konfliktene som oppsto i denne fasen. Et sentralt læringspunkt handler om styrets rolle når omstilling skaper uro og konflikt internt i virksomheten.

  Bruk av disse casene krever registrering og godkjenning.

  Kontakt oss

 • StatoilHydro fusjon: Omstridt omorganisering offshore

  StatoilHydro fusjon: Omstridt omorganisering offshore

  Casenummer: 019-03-004b

  Forfatter: Inger G. Stensaker

  Case 4a og 4b er først og fremst utviklet for å drøfte styrets rolle i store omstillinger.

  Case 4a omhandler organisering av integrasjonsprosessen. Et sentralt læringspunkt er å identifisere viktige grep som gjorde fase 1 vellykket.

  Case 4b omhandler integrering og omstilling i driftsmiljøene og spesielt offshore. Her brukes en rekke medieoppslag til å synliggjøre konfliktene som oppsto i denne fasen. Et sentralt læringspunkt handler om styrets rolle når omstilling skaper uro og konflikt internt i virksomheten.

  Bruk av disse casene krever registrering og godkjenning.

  Kontakt oss

 • The Merger of Statoil and Hydro Oil and energy: Managing the integration process

  The Merger of Statoil and Hydro Oil and energy: Managing the integration process

  Case Number: 019-03-006

  Author:  Aniela Szumilas & Inger Stensaker.

  This case describes the post-merger integration process between Statoil and Hydro Oil and Energy. Issues pertaining to how to organize a large-scale change process, designing and manning a new and integrated organization, the role of middle management during change and how the integration has influenced one of the international subsidiaries are included.

  Kontakt oss

Telenor: Global integrering

 • Global Integration within the MNC. Global Sourcing in Telenor

  Global Integration within the MNC. Global Sourcing in Telenor

  Case Number: 019-03-003

  Author: Steffen Nerdal & Thomas Hafstad

  Edited for teaching purposes by Inger Stensaker.

  This case illustrates how the multinational telecommunications company, Telenor, worked to globally integrate its sourcing function. The goal of the global transformation program was NOK 3 billion in cost savings through standardization and centralization. The case shows how a new sourcing unit worked to implement global functions across 13 previously autonomous subsidiaries.

  Kontakt oss

 • Subsidiary Driven Initiatives within the MNC

  Subsidiary Driven Initiatives within the MNC

  Case Number: 019-03-002

  Author: Aleksander More Fon & Fredrik Morberg

  Edited for teaching purposes by Inger Stensaker

  This case describes the transformation of Telenor Denmark, one of Telenor’s subsidiaries. It illustrates how a subsidiary within an MNE can drive a transformation process aiming to radically improve performance.

  Kontakt oss

Westerdals Oslo Act: Fusjon, integrasjon og krisehåndtering

 • Westerdals Oslo Act del 1: Fusjon og planlegging av integrasjonsprosess

  Westerdals Oslo Act del 1: Fusjon og planlegging av integrasjonsprosess

  Casenummer: 019-03-005a

  Forfatter: Inger G. Stensaker

  Dette er en serie med case, 5a-5d, som omhandler etableringen av Westerdals Oslo Act. Denne private høyskolen ble til gjennom en fusjon av tre høyskoler innenfor henholdsvis kommunikasjon, kunstfag og teknologi. Casen er skrevet for å drøfte styrets rolle i store omstillinger.

  Case 5a handler om hvordan styret kan bidra i planlegging og gjennomføring av en integrasjon.

  Case 5b handler om hvordan styret sikre fortsatt fokus på integrasjon mens media stiller kritiske spørsmål til selve fusjonstransaksjonen.

  Case 5c tar for seg en rekke krav fra tidligere studenter knyttet til skolepengene disse har betalt og om studiene har vært godkjente.

  Case 5d omhandler et potensielt oppkjøp.

  Bruk av disse casene krever registrering og godkjenning.

  Kontakt oss

 • Westerdals Oslo Act del 2: Transaksjonssaken

  Westerdals Oslo Act del 2: Transaksjonssaken

  Casenummer: 019-03-005b

  Forfatter: Inger G. Stensaker

  Dette er en serie med case, 5a-5d, som omhandler etableringen av Westerdals Oslo Act. Denne private høyskolen ble til gjennom en fusjon av tre høyskoler innenfor henholdsvis kommunikasjon, kunstfag og teknologi. Casen er skrevet for å drøfte styrets rolle i store omstillinger.

  Case 5a handler om hvordan styret kan bidra i planlegging og gjennomføring av en integrasjon.

  Case 5b handler om hvordan styret sikre fortsatt fokus på integrasjon mens media stiller kritiske spørsmål til selve fusjonstransaksjonen.

  Case 5c tar for seg en rekke krav fra tidligere studenter knyttet til skolepengene disse har betalt og om studiene har vært godkjente.

  Case 5d omhandler et potensielt oppkjøp.

  Bruk av disse casene krever registrering og godkjenning.

  Kontakt oss

 • Westerdals Oslo Act del 3: Skolepengesakene

  Westerdals Oslo Act del 3: Skolepengesakene

  Casenummer: 019-03-005c

  Forfatter: Inger G. Stensaker

  Dette er en serie med case, 5a-5d, som omhandler etableringen av Westerdals Oslo Act. Denne private høyskolen ble til gjennom en fusjon av tre høyskoler innenfor henholdsvis kommunikasjon, kunstfag og teknologi. Casen er skrevet for å drøfte styrets rolle i store omstillinger.

  Case 5a handler om hvordan styret kan bidra i planlegging og gjennomføring av en integrasjon.

  Case 5b handler om hvordan styret sikre fortsatt fokus på integrasjon mens media stiller kritiske spørsmål til selve fusjonstransaksjonen.

  Case 5c tar for seg en rekke krav fra tidligere studenter knyttet til skolepengene disse har betalt og om studiene har vært godkjente.

  Case 5d omhandler et potensielt oppkjøp.

  Bruk av disse casene krever registrering og godkjenning.

  Kontakt oss

 • Westerdals Oslo Act del 4: Potensielt oppkjøp

  Westerdals Oslo Act del 4: Potensielt oppkjøp

  Casenummer: 019-03-005d

  Forfatter: Inger G. Stensaker

  Dette er en serie med case, 5a-5d, som omhandler etableringen av Westerdals Oslo Act. Denne private høyskolen ble til gjennom en fusjon av tre høyskoler innenfor henholdsvis kommunikasjon, kunstfag og teknologi. Casen er skrevet for å drøfte styrets rolle i store omstillinger.

  Case 5a handler om hvordan styret kan bidra i planlegging og gjennomføring av en integrasjon.

  Case 5b handler om hvordan styret sikre fortsatt fokus på integrasjon mens media stiller kritiske spørsmål til selve fusjonstransaksjonen.

  Case 5c tar for seg en rekke krav fra tidligere studenter knyttet til skolepengene disse har betalt og om studiene har vært godkjente.

  Case 5d omhandler et potensielt oppkjøp.

  Bruk av disse casene krever registrering og godkjenning.

  Kontakt oss