Leganto

Leganto

NHHs digitale pensumlistesystem.

Leganto er et nettbasert pensumlistesystem som sørger for  helhetlige og standardiserte pensumlister, og enklere tilgang til ressursene i listene. 

HVORDAN FINNER JEG PENSUMLISTEN FOR MITT KURS?

  • Logg på i Canvas
  • Klikk på kurset ditt
  • Velg 'Leganto' i menyen til venstre

HVORDAN FÅR JEG TILGANG TIL pensumLITTERATUREN?

  • Du får tilgang til online artikler, bøker og enkelte bokutdrag direkte fra pensumlisten i Leganto. Du ser også om bøkene finnes i trykt utgave i biblioteket og hvor de står på hyllen.