Vil du bli profesjonell fundraiser?

Siri Nodland. Foto: Fundraising Norge
– Skal vi profesjonalisere og sertifisere fundraiserrollen på en troverdig måte, er det klokt å knytte et utdanningsprogram til en institusjon som har et rykte på seg for å være best i klassen. Derfor har vi valgt å samarbeide med NHH, sier generalsekretær Siri Nodland i Fundraising Norge. Foto: Fundraising Norge
Av Ove Sjøstrøm

23. juni 2021 10:00

(oppdatert: 8. mars 2022 09:33)

Vil du bli profesjonell fundraiser?

Fundraising Norge tilbyr i vår et nytt utdanningsprogram i fundraising. Det er NHH Executive som står for gjennomføringen av programmet.

Fundraising til gode formål kommer til å bli viktigere og viktigere i årene som kommer. Det samme gjør kravene til profesjonalitet og etikk til alle som gjennomfører innsamlinger.

– Medlemmene våre jobber med sine formål for å nå bærekraftsmålene hver eneste dag. For å kunne jobbe med dette er de helt avhengige av å ha en forutsigbar inntjening. Dette må gjøres på en etisk og profesjonell måte, sier Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Hun spår en hardere kamp for å finansiere frivillig sektor i fremtiden.

– Perspektivmeldingen peker på fallende oljeinntekter i årene som kommer. Dermed må vi sørge for at organisasjoner og virksomheter har verktøyene for å skaffe midlene de trenger. Innsamlinger er det viktigste verktøyet mange organisasjoner og virksomheter har, sier hun og legger til:

– Pandemien har også vist hvor sårbare mange organisasjoner er når inntektene svikter.

Må ha relevant kunnskap

Fundraising Norge har over 100 medlemmer og er den nasjonale kunnskapsarenaen for fundraising i Norge.

Å skaffe finansiering på en forsvarlig måte, krever at du har en del grunnleggende kunnskaper innen strategi, planlegging og gjennomføring, understreker Nodland.

– Skal vi profesjonalisere og sertifisere fundraiserrollen på en troverdig måte, er det klokt å knytte et utdanningsprogram til en institusjon som har et rykte på seg for å være best i klassen. Derfor har vi valgt å samarbeide med Norges Handelshøyskole.

Tre faglige samlinger

Det er NHH Executive som står for gjennomføringen og det faglige innholdet i programmet.

– Vi er glade for at vi er vist tilliten verdig, og vi har allerede de fagene som passer i et slikt utdanningsprogram, sier professor Leif Egil Hem hos NHH, som er programansvarlig for det nye tilbudet.

– Vi har satt sammen et emne om gir 7,5 studiepoeng.

Hem forteller at det blir tre ulike samlinger underveis i programmet. Første del omhandler nå-situasjonen. Deretter blir planlegging og gjennomføring tema, og til slutt kontroll og status.

– En fundraiser må ta hensyn til etikk, miljø og bærekraft når pengene samles inn og når de brukes.

Professor Leif Egil Hem

– En fundraiser må ta hensyn til etikk, miljø og bærekraft når pengene samles inn og når de brukes. En innsamling må planlegges godt, og en må vite hvilke utfordringer og ressurser man har til rådighet, sier han og vektlegger revisjon og kontroll:

– Dette handler om tillit. Har organisasjonene nådd målene innsamlingen var ment for? Har de fulgt de etiske retningslinjene? Kontroll er viktig for tilliten til dem som gir penger, sier Hem.

Nye medlemmer

Fundraising Norge merker også interesse for medlemskap utenfor de tradisjonelle humanitære organisasjonene. 

– Nytt av året er at vi har fått et politisk parti som medlem. De vil satse mer på egenfinansiering. Dette synes vi er veldig spennende, og vi har stor tro på at de teknikkene som brukes av ideelle organisasjoner, også kan benyttes av andre virksomheter, sier hun og slår fast:

– Spisskompetansen frivillige organisasjoner har på dette området, tror vi er klokt å dele og synliggjøre for mange flere.

Fundraising Norge har til nå brukt utenlandske læresteder for å sertifisere fundraisere.

 – Vi har jobbet med sertifiseringen i noen år allerede, men nå tar vi sertifiseringen hjem ved å samarbeide med NHH. Og så tenker vi at dette også vil berede grunnen for mulig forskning på området, sier hun og avslutter:

– Det er et kvalitetsstempel i seg selv at NHH synes at dette er et så viktig tema at de ønsker å bidra med faglig kunnskap.