NHH styrker tilbudet innen videreutdanning

NHH hovedtrapp. illustrasjonsfoto: Hallvard Lyssand

14. januar 2021 14:18

NHH styrker tilbudet innen videreutdanning

NHH faser ut Executive MBA i finans og erstatter den med en mer omfattende og spesialisert mastergrad i finans. Dette er ett av flere grep NHH Executive vil gjøre fremover for å styrke studietilbudet.

Rektor Øystein Thøgersen, programansvarlig Aksel Mjøs og fungerende NHHE-direktør Tore Hillestad (nede). Foto: Hans Jørgen Brun/Helge Skodvin/Hallvard Lyssand
Rektor Øystein Thøgersen, programansvarlig Aksel Mjøs og fungerende NHHE-direktør Tore Hillestad (nede). Foto: Hans Jørgen Brun/Helge Skodvin/Hallvard Lyssand

– Dette er et ledd i at vi ønsker at tilbudet vårt innen videreutdanning i større grad harmonerer med andre internasjonalt ledende handelshøyskoler, sier rektor Øystein Thøgersen ved NHH.

Som en del av NHHs strategiske ambisjon om å styrke posisjonen internasjonalt, følger NHH kravene til flere internasjonale akkrediteringer. Høsten 2020 oppnådde NHH akkreditering fra The Association of MBAs (AMBA). Fungerende direktør ved NHH Executive, Tore Hillestad, sier denne akkrediteringen er viktig for NHH.

– Dette bekrefter kvaliteten i studietilbudet vårt, samtidig som det gir noen forpliktelser. AMBA er spisset mot NHHs Executive MBA-programmer, og er blant de mest anerkjente akkrediteringene som gis til internasjonale høyskoler. Vi vil fremover styrke Executive-utdanningen på flere områder, sier Hillestad.

Aksel Mjøs er programansvarlig for dagens Executive MBA i finans, som skal fases ut.

– Vi skal erstatte denne med en ny avansert mastergrad i finans, med styrket fokus på faglig spesialisering og fordypning. Dette gjør vi i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening (NFF), som vi har samarbeidet med om videreutdanning i finans siden 1988.

Den nye mastergraden vil bygge på dagens studietilbud, samtidig som NHH Executive viderefører både Autorisert Finansanalytiker (AFA)-studiet og våre påbygningsstudier.

– Samlet gir dette et komplett og fleksibelt videreutdanningstilbud i finans, der man kan ta alt fra kortere spesialiserte studier, få en AFA-autorisasjon, og til en full, avansert mastergrad, sier Mjøs.

Executive MBA i finans vil fases ut ved utgangen av 2023. NHH Executive vil sammen med NFF tilrettelegge for overgangsordninger.

Les mer om NHH Executives videreutdanningstilbud i finans