Hvordan utvikle innovasjonskultur?

Hvordan utvikle innovasjonskultur?

Ledere som kulturelle arkitekter.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Organisasjonskultur har stor innvirkning på virksomheters innovasjons- og omstillingsevne. Nyere studier viser at kultur både kan hemme og fremme endringsinitiativ som digitalisering og nyskapning, og at kraften den representerer undervurderes. For å lykkes spiller både ledere og andre nøkkelpersoner avgjørende roller som kulturelle arkitekter.

Kurset ser på lederens rolle som «kulturell arkitekt» og gir deg verktøy som kan brukes for å bygge en strategisk relevant kultur og lykkes med omstilling. Vi vektlegger særlig hvordan formelle og uformelle ledere har ulike forutsetninger for å påvirke kultur.

Programmet passer for ledere og andre som arbeider med utvikling, omstilling og innovasjon, og da spesielt iverksetting av strategi.

Hvilke tema dekkes i programmet?

 • Organisasjonskultur som fenomen
 • Strategisk relevante kulturer og kultur som kilde til konkurransefortrinn
 • Modellen for konkurrerende verdier
 • Innovasjonskultur
 • Integrasjons- og differensieringsparadigmet
 • Corporate Branding
 • Ledere som kulturelle arkitekter
 • Kultur i et lærings- og utviklingsperspektiv

Mer om kurset

Studier viser at bedrifters kapasitet til innovasjon og omstilling er en viktig potensiell kilde til varige konkurransefortrinn. Men samtidig viser både forskning og praktisk erfaring at organisasjonskultur kan hemme innovasjons- og omstillingsevnen.

Dette blir ofte forklart som kompetanse- elle suksessfellen: Virksomheter som oppnår suksess og høy lønnsomhet med en type strategi, forretningsmodell eller teknologi, er tilbøyelige til å utvikle en kultur som verner om fortiden og hemmer utvikling.

Offentlige virksomheter opplever lignende utfordringer i møte med radikal omstilling, ofte som et resultat av manglende eksponering for «eksterne sjokk».

Programmet belyser hvilken betydning kulturell transformasjon har i forbindelse med store omstillinger og innovasjon.

Arbeidsform og undervisning

Undervisningen er basert på en kombinasjon av forelesninger, refleksjon og diskusjon både i plenum og grupper.

 • Plenumsundervisning
 • Grupper
 • Casejobbing
 • Presentasjoner
 • Analyser av deltakernes praktiske case

Din kunnskap og erfaring er viktig! Bidra aktivt i diskusjonene og i gruppearbeid. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.

Kontakt oss