Angrerett

Angrerett

Informasjon om angrerett ved NHH Executive.

Etter Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 20 har du rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av studiekontrakt.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Underretningen sendes til:
Norges Handelshøyskole
Postboks 3490 Ytre Sandviken
5045 Bergen
Eventuelt per e-post: executive@nhh.no