Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Design Thinking - Strategisk Design for Innovasjon

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp 

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. NHH vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

 • Om søknadsprosessen

  Om søknadsprosessen

  Norges Handelshøyskole administrerer opptaket til hele emnet på vegne av samarbeidsinstitusjonene.

  Søknad registreres i NHHs søknadsweb.

 • Fordeling av studiepoeng

  Fordeling av studiepoeng

  Hver av de to utdanningsinstitusjonene står for et emne på 15 studiepoeng. Dersom du ønsker å ta studiet som en del av Executive master i ledelse ved NHH vil studiepoengene fra samarbeidsinstitusjonene bli godkjent i graden. Det er ikke mulig å få godkjent ytterligere 30 studiepoeng fra andre institusjoner.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften inkluderer undervisning, lunsj og pausebevertning.

  Eventuelle kostnader i forbindelse med reise og opphold dekkes av den enkelte deltaker.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Omgang og varighet

  Omgang og varighet

  Emnet gir 30 studiepoeng på masternivå (15 studiepoeng fra hver av institusjonene). Studiebelastningen er fordelt over åtte intensive samlinger (19 samlingsdager) over to semestre.

  Du må også beregne tid til selvstudium og casearbeid.

  Hver institusjon beslutter hvilken evaluering som passer best for deres del i programmet. For NHHs del vil det benyttes en hjemmeeksamen. 

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no.