MTM - Master of Technology Management

MTM - Master of Technology Management

Master of Technology Management er et internasjonalt deltidsstudium hvor du lærer å se fremtidige muligheter gjennom å forstå teknologi i et strategisk perspektiv og å mobilisere menneskelige ressurser.

  • Studiestart: januar 2019
  • Det er mulig å søke studiet fra 15. mai 2018
  • Søknadsfrist: 15. desember 2018. Forløpende opptak
  • Undervisning på Østlandet, NHH i Bergen og NTNU i Trondheim
  • 32 deltakere per kull
  • Et semester ved anerkjent lærested i utlandet

Studiet retter seg primært mot sivilingeniører, siviløkonomer og andre med utdanning på masternivå som ønsker å nå til topps i nåværende eller annen bedrift.

Bygg nettverk

Den mangeartede bakgrunnen gjør at man kan utvikle spennende faglige og personlige nettverk mellom deltakerne på studiet.