Faglig innhold

 • Mål for modulen

  Mål for modulen

  Målet med modulen er å gi deltakerne kunnskap om og ferdigheter i digitalisering.

  Modulen gir en oversikt over teknologier og forretningsmodeller som driver denne utviklingen, og tar opp sentrale problemstillinger rundt digitalisering i ulike kontekster, illustrert med aktuelle eksempler.

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Dette er et studie for deg som er leder, prosjektleder eller har en nøkkelrolle i virksomheter som står overfor utstrakt grad av digitalisering.

  Studiet er tilrettelagt for deltakere både fra offentlig og privat sektor.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert kunnskap om sentrale digitale teknologier og fenomener
  • avansert kunnskap om hvilke forutsetninger som må være til stede for å lykkes med digitalisering
  • inngående kunnskap om hva digitalisering innebærer for samfunnet, bedrifter, ansatte og privatpersoner

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • vurdere forretningspotensiale i aktuelle digitale teknologier
  • analysere muligheter og konsekvenser ved digitalisering i konkrete situasjoner
  • gi råd til organisasjoner som er i gang med eller planlegger digitaliseringstiltak

  Kompetanse

  Kandidaten kan

  • ta initiativet til, og lede avanserte digitaliseringsprosjekter
  • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig med en terminologi som er relevant innen fagområdet
  • drøfte faglige problemstillinger med personer på ulike organisatoriske nivå og eksterne aktører som bedriften samarbeider med
 • Fagtema for modulen

  Fagtema for modulen

  • Hva er digitisering, og hva er egentlig så spesielt med digital teknologi?
  • Digitale teknologier og infrastrukturer
  • Digitale plattformer og økosystemer
  • Digitaliseringsprosjekter
  • Digital innovasjon
  • Digital transformasjon
  • Digital ledelse og styring
  • Digital forretningsstrategi
  • Digitalt arbeidsliv
  • Digital sikkerhet

  Sammenhengen mellom teknologi, organisasjon og ledelse vil være et gjennomgående tema.

 • Pedagogisk modell

  Pedagogisk modell

  Erfaringslæring og bruk av teori og modeller utgjør en viktig del av den pedagogiske tilnærmingen, der det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til og anvendes i egen organisasjon.

  Det legges opp til aktiv bruk av diskusjon og refleksjon over egne erfaringer i lys av nyervervet innsikt og læring, både individuelt og i grupper. 

 • Vurdering

  Vurdering

  Studenten blir evaluert ved skriftlig, individuell prosjektoppgave, som skal innleveres etter modulen. Det blir anledning til å arbeide med prosjektoppgaven mellom og på samlingene.

  I prosjektarbeidet skal studenten benytte fagets teorier og modeller i egen virksomhet. Prosjektoppgaven er individuell, men der det er flere studenter fra samme virksomhet, kan gruppearbeid vurderes.