Praktisk informasjon

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  For å kvalifisere til studiepoeng fra utdanningsinstitusjonene kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller 180 studiepoeng
  • Utdanning som i henhold til § 48 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Relevant yrkespraksis kan i noen tilfelle kompensere for deler av manglende formell utdanning. Utdanningsinstitusjonene vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

 • Om søknadsprosessen

  Om søknadsprosessen

  Opptak til studiet Design Thinking går via Design Region Bergen.

  For deltakere på studiet som er kvalifisert for og ønsker å avlegge eksamen i de tre ulike emnene, må søknad registreres ved NHH.

  Originale vitnemål og attester lastes opp i Søknadsweb.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften for 2017/2018 er kr 80 000,-. Dette inkluderer undervisning, litteratur, lunsj og pausebevertning.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr. 590,- per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Eventuelle kostnader i forbindelse med reise og opphold dekkes av den enkelte deltaker.

 • Omgang og varighet

  Omgang og varighet

  Modulen økonomiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon har et omfang på 10 studiepoeng på masternivå.

  Studiet i sin helhet kan gi 30 studiepoeng på masternivå (10 studiepoeng fra hver av institusjonene).