Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Design Thinking - Strategisk Design for Innovasjon

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  For å kvalifisere til studiepoeng fra utdanningsinstitusjonene kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller 180 studiepoeng
  • Utdanning som i henhold til § 48 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Relevant yrkespraksis kan i noen tilfelle kompensere for deler av manglende formell utdanning. Utdanningsinstitusjonene vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

 • Om søknadsprosessen

  Om søknadsprosessen

  Originale vitnemål og attester lastes opp i Søknadsweb.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften inkluderer undervisning, lunsj og pausebevertning, samt semesteravgift til studentsamskipnaden.

  Eventuelle kostnader i forbindelse med reise og opphold dekkes av den enkelte deltaker.

 • Omgang og varighet

  Omgang og varighet

  Modulen økonomiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon har et omfang på 10 studiepoeng på masternivå.

  Studiet gir 30 studiepoeng på masternivå (10 studiepoeng fra hver av institusjonene).