Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Design Thinking - Strategisk Design for Innovasjon

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang eller 180 studiepoeng
  • Utdanning som i henhold til § 48 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Relevant yrkespraksis kan i noen tilfelle kompensere for deler av manglende formell utdanning. Utdanningsinstitusjonene vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

 • Om søknadsprosessen

  Om søknadsprosessen

  Norges Handelshøyskole administrerer opptaket til hele studiet på vegne av samarbeidsinstitusjonene UiB og HVL.

  Søknad registreres i NHHs søknadsweb.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften inkluderer undervisning, lunsj og pausebevertning.

  Eventuelle kostnader i forbindelse med reise og opphold dekkes av den enkelte deltaker.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader). Denne betales kun det semesteret man avlegger eksamen.

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Omgang og varighet

  Omgang og varighet

  Studiet gir 30 studiepoeng på masternivå (10 studiepoeng fra hver av institusjonene). Studiebelastningen er fordelt over åtte intensive samlinger (19 samlingsdager) over to semestre.

  Du må også beregne tid til selvstudium og casearbeid.

  Hver institusjon beslutter hvilken evaluering som passer best for deres del i programmet. For NHHs del vil det benyttes en hjemmeeksamen. 

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no.