Bedriftsinternt program for Brønnøysundregistrene

Bedriftsinternt program for Brønnøysundregistrene

Innovasjonsledelse og nettverksbygging for Brønnøysundregistrene

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå

Future700px.jpg

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kunde- og brukeratferd, og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og innovasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur.

Emnet vil ha en helhetlig tilnærming og integrere elementer fra ulike fagområder som strategi, organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker virksomheter på disse områdene.  
 
Emnet består av tre studiesamlinger:

 • Samling 1 - 4.-5. mai 2023: Hvordan påvirker teknologiske skifter virksomheter?
 • Samling 2 - 15.-16. juni 2023: Innovasjon i praksis
 • Samling 3 - 24.-25. august 2023: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

Målgruppe

Emnet er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av virksomheten, både forretningsmessig og organisatorisk.

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Studiestart 4. mai 2023
 • Studiested: Brønnøysund
 • Løpende opptak i perioden 13. mars - 20. april 2023
 • Emnet er gratis for ansatte i Brønnøysundregistrene
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.