Innovasjon skal sikre en levedyktig næring

 Foto: Lerøy Seafood Group
Av Ove Sjøstrøm (tekst) Lerøy Seafood Group (foto)

22. mai 2023 11:00

Innovasjon skal sikre en levedyktig næring

Sjømatnæringen har utfordringer som må løses skal den kunne vokse. Lerøy Seafood Group satser hardt på innovasjon.

 – Akkurat nå jobber jeg med å bygge opp en ny innovasjonsenhet i Lerøy, sier Pål Erik Michelsen, Head of Brand & Innovation i Lerøy Seafood Group. Foto: Lerøy Seafood Group
– Akkurat nå jobber jeg med å bygge opp en ny innovasjonsenhet i Lerøy, sier Pål Erik Michelsen, Head of Brand & Innovation i Lerøy Seafood Group.

– Akkurat nå jobber jeg med å bygge opp en ny innovasjonsenhet i Lerøy, sier Pål Erik Michelsen, Head of Brand & Innovation i Lerøy Seafood Group.

– Den nye enheten skal fungere som en pådriver og gi støtte til innovasjon langs hele verdikjeden vår, fra hav til matfat. Målet er at alle gode initiativ og ideer skal få støtten de trenger. Innovasjon skal sikre en levedyktig næring, forklarer han.

Lerøy er et ledende internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen. Selskapet har en lang historie innen oppdrett, produksjon og distribusjon av sjømatprodukter med et globalt nedslagsfelt. Pionérånd har alltid vært en del av konsernet, forteller Michelsen. 

Innovasjon og utfordringer

Lerøy ble grunnlagt i 1899, og konsernet har vokst jevnt og trutt fra Bergen og Vestlandet til 6000 ansatte i dag. De er involvert i hele verdikjeden for sjømatproduksjon, fra produksjon av fisk til slakting, foredling og distribusjon til over 80 land.

– I bunn for alt vi gjør ligger bærekraft. Men å være et bærekraftig konsern, med en sunn økonomi i bunn, krever kontinuerlig utvikling og innovasjon langs hele verdikjeden, slår Michelsen fast.

Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy.
Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy.

Han får støtte av Lerøys konsernsjef, Henning Beltestad. Innovasjon er viktig, men konsernsjefen understreker samtidig at det også finnes andre utfordringer for næringen som må løses. Hvis ikke vil den norske sjømatnæringen sakke akterut i konkurranse med utlandet.

– Den største utfordringen er at vi vokser for sakte. I dag klarer vi ikke å produsere mer fisk med eksisterende rammebetingelser, sier Beltestad som etterlyser bedre og flere gode intensiver for å utvikle næringen videre:

– Det må satses og legges mer til rette for utvikling av sjømatbransjen, sier han og trekker frem utvikling av lukkede anlegg i fjordene, eller løsninger som gjør det mulig å drive oppdrett på havet, som to eksempler.

Produksjon av sjømat har alltid vært viktig for Vestlandet, og Lerøy Seafood spiller en viktig rolle i økonomien i lokalsamfunnene der de opererer, både gjennom å skape arbeidsplasser og gjennom kjøp av varer tjenester fra lokale bedrifter.

– Ringvirkningene vi skaper er store. Næringen vår er utrolig viktig for Norge og lokalsamfunnene langs kysten. Heldigvis er rekrutteringen god. Ungdommen ser på bransjen som en trygg og god arbeidsplass. Men vi må ha bedre rammebetingelser, gjentar Beltestad.

Vestlandet i en brytningstid

Michelsen har en MBA fra NHH med fordypning i merkevareledelse. Han tok videreutdanning hos NHH Executive for å stå bedre rustet i møte med omstilling og innovasjonsprosesser.

– Kunnskap er avgjørende som innsatsfaktor for å ha et levedyktig næringsliv her vest. Det gjelder også sjømatnæringen. Brytningstid-programmet gir omstillings- og innovasjonskompetanse som kan brukes i min egen jobb.

Omstilling og Innovasjonsledelse – Brytningstid, er et studieprogram på masternivå som tar for seg omstilling, innovasjon og ledelse. Studiet kan inngå i en mastergrad og gir 30 studiepoeng.

Sparebanken Vest delfinansierer studiet gjennom samfunnsnyttige midler for å styrke omstillingsevnen til bedrifter på hele Vestlandet. Målet er å få etablerte virksomheter til å tenke nytt, og ta i bruk nye forretningsmodeller for verdiskaping og vekst. Programmet skal også gjøre bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor i stand til å håndtere omstillingsutfordringer i møte med turbulente omgivelser og grønn omstilling.

– Omstillingsarbeid krever endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere, sier NHH-professor Helge Thorbjørnsen som er programleder for Brytningstid.

– Studiet skal gi deltakerne gode verktøy for omstilling. Studiet er basert på gruppearbeid og forelesninger med det siste innen omstilling og innovasjonsledelse på pensum.

– Stor nytteverdi

Michelsen var ferdig med masterprogrammet Omstilling og Innovasjonsledelse – Brytningstid i 2021.

– Det beste med Brytningstid er den praktiske nytteverdien. Det er ikke et studieprogram med bare teoretisk eller metodisk tilnærming, men en verktøykasse jeg kunne ta i bruk underveis i min egen jobb.

– Hva var det beste med programmet?

– Foruten gruppearbeid og lærerike samtaler med medstudentene, hadde jeg stor sans for delene av studiet som handlet om ulike type bedriftskulturer, sier Michelsen og utdyper:

– Noen bedriftskulturer legger til rette for innovasjon, andre hindrer innovasjon. Med 124 år bak oss, med en levende pionérånd og skaperkraft, skal Lerøy som organisasjon i utgangspunktet legge godt til rette for innovasjon.

– Kan du anbefale Brytningstid?

– For alle som er opptatt av endringsledelse og innovasjon, er dette programmet midt i blinken. Det har stor nytteverdi for oss og andre bransjer på Vestlandet som skal omstilles gjennom innovasjon.

Omstilling og Innovasjonsledelse – Brytningstid,