Hvorfor bør du lære strategisk design for innovasjon?

programleder Lars Petter Aase underviser på Design Thinking.
– Formålet med Design Thinking er å skape noe nytt ved å gå inn i det ukjente og inn i fremtiden. Metoden gir et rammeverk for å gå fremover uten å være bundet av fortiden, sier programleder Lars Petter Aase.
Av Over Sjøstrøm (tekst og foto)

3. april 2023 11:32

Hvorfor bør du lære strategisk design for innovasjon?

Design thinking for innovasjon og omstilling er nøkkelen til å være relevant i en tid da alt endrer seg raskt.

– Er det noen som kjenner seg igjen, spør Lars Petter Aase, programleder for Strategisk design for innovasjon - Design Thinking, hos NHH Executive.

Responsen kommer umiddelbart fra studentene.

– Vi er nok mer en klan enn byråkrati i selskapet jeg jobber, sier én. En annen mener hennes arbeidsplass gir rom for å feile og har et godt klima for innovasjon.

Organisasjonskultur og innovasjon

På denne samlingen i Design Thinking har Aase nettopp gått gjennom «Competing Values Framework», en modell som brukes til å analysere og forstå organisasjonskultur. Modellen ble utviklet på 1980-tallet av organisasjonsforskerne Robert Quinn og John Rohrbaugh.

– De to tar utgangspunkt i fire dimensjoner av organisasjonskultur som konkurrerer med hverandre: å samarbeide, å skape, å konkurrere og kontrollere, forklarer Aase.

Modellen kan brukes til å evaluere og forstå organisasjonskultur og identifisere hvordan organisasjoner kan tilpasse seg endringer og utfordringer.

– Kultur blir veldig abstrakt for mange. Det er ikke alle som er klar over at det finnes gode modeller for å diskutere kultur. Jeg tror mange tar det for gitt selv om det har stor betydning for både innovasjon og omstillingsevne, sier Aase.

– Å ha noen begreper og modeller som rammeverk, gjør det lettere å diskutere utfordringer og muligheter i egen organisasjon.

Åpner en innovasjonskultur

Design Thinking er et samarbeid mellom NHH Executive, Høgskulen på Vestlandet og Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Studieprogrammet går over åtte måneder og gir 30 studiepoeng på masternivå.

– Hva er Design Thinking?

– Formålet med Design Thinking er å skape noe nytt ved å gå inn i det ukjente og inn i fremtiden. Metoden gir et rammeverk for å gå fremover uten å være bundet av fortiden. Dette er en praktisk og menneskesentrert prototypedrevet metode for innovasjon, sier Aase og utdyper:

– Det er først og fremst en kreativ måte å tenke på for å løse problemer. Men også en rettesnor for å håndtere utfordringer i prosjekter. Utfordringene trenger ikke å handle om problemer, men hvordan en organisasjon former prosesser for best mulig resultat.

– Hvorfor skal man lære Design Thinking?

– Fordi det åpner for spennende perspektiver og legger til rette for innovasjon i organisasjonen din. Design Thinking er svært relevant for ledere og virksomheter som ønsker å tilpasse seg en stadig mer kompleks og uforutsigbar verden der omstillingsevne er viktig.

Lars Petter Aase. Foto: Ove Sjøstrøm
– Det er styrken ved dette studiet. Vi har studenter fra privat og offentlig sektor, bank, finans, helse og omsorg og oppstartsselskaper. Alle bringer med seg ulike perspektiver som er svært matnyttig for resten av studentene, sier programleder Aase.

Casebasert studie

Studieopplegget på Design Thinking er casebasert med prosjekter knyttet til reelle problemstillinger. Studenten jobber tverrfaglig i grupper.

– Det er også styrken ved dette studiet. Vi har studenter fra privat og offentlig sektor, bank, finans, helse og omsorg og oppstartsselskaper. Alle bringer med seg ulike perspektiver som er svært matnyttig for resten av studentene.

Design Thinking er en prosess som består av flere faser, og som er ment å hjelpe deltakerne med å identifisere og løse problemer på en innovativ måte.

– Prosessen starter med en forståelse av brukernes behov og utfordringer, og går deretter videre til idéutvikling, prototyping og testing av løsninger.

Kontinuerlig omstilling

Deltakerne blir utfordret til å tenke utenfor boksen og komme opp med innovative løsninger som kan skape verdi for brukerne og virksomheten som helhet.

– Ved å involvere personer med ulik kompetanse og bakgrunn, kan man skape en mer helhetlig forståelse av utfordringene. Dette er spesielt relevant i dagens arbeidsmarked, hvor det blir stadig viktigere å kunne jobbe på tvers av fagfelt og avdelinger.

– Og dette er også nøkkelen til å være relevant i fremtiden for mange virksomheter?

– De fleste organisasjoner trenger to ting i dag: omstilling og innovasjon. Ni av ti bedrifter sier dette er det viktigste de gjør. Og skal man få til dette, må man finne nye og moderne verktøy. Design Thinking er ikke bare et verktøy for enkeltstående innovasjonsprosesser, men et verktøy for å gjøre organisasjonen i stand til selv å drive kontinuerlig innovasjon og omstilling.

Les mer om Strategisk design for innovasjon - Design Thinking