– Design thinking er perfekt for en startup

Børge Østrem. Foto: Ove Sjøstrøm
– Enten du jobber i et lite selskap, eller i en større enhet, er min påstand at mesteparten av innholdet på studiet er relevant, sier gründer og produktsjef i Unlisted og design thinking-student Børge Østrem.
Av Ove Sjøstrøm (tekst og foto)

3. april 2023 10:40

– Design thinking er perfekt for en startup

Hvordan vet en startup at den er på rett vei? En metode for å finne ut hvilke produkter og tjenester folk vil ha, er design thinking.

– Vi driver med innovasjon og beveger oss på upløyd mark. Derfor er dette studiet midt i blinken for oss, sier Børge Østrem, som er gründer og produktsjef i Unlisted, en startup innen fintech.

Unlisted utvikler en brukervennlig løsning for unoterte aksjer.

– Vi lager en digital aksjeeierbok og en plattform for samhandling rundt unoterte aksjer og verdipapirer. Kort sagt strukturerer vi og skaper transparens i en verden som er lite strukturert og ganske skjult i dag.

Avdekker løsninger på nye behov

Østrem deltar på femte samling av Strategisk design for innovasjon - Design Thinking.

– I min rolle som produktsjef bruker jeg Design Thinking for å avdekke hva folk trenger. Vi må finne ut hvilke problemstillinger det ikke finnes gode løsninger på i dag, og utvikle gode tjenester som svarer på disse utfordringene.

Østrem trekker frem relevansen for egen startup.

– Det er veldig mye som er relevant på dette studiet, sier han og ramser opp:

– Det handler om endringsledelse, om bedriftskultur og forretningsmodeller. Alt som handler om gode rammer og metoder for innovasjon for å komme opp med noe nytt. Enten du jobber i et lite selskap, eller i en større enhet, er min påstand at mesteparten av innholdet på studiet er relevant.

Åpner en innovasjonskultur

Lars Petter Aase. Foto: Ove Sjøstrøm
– Design thinking er først og fremst en kreativ måte å tenke på for å løse problemer, men også en rettesnor for å håndtere utfordringer i prosjekter, sier programleder Lars Petter Aase.

Design Thinking er et samarbeid mellom NHH Executive og Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Studieprogrammet går over åtte måneder og gir 30 studiepoeng på masternivå.

– Hva er Design Thinking?

– Formålet med Design Thinking er å skape noe nytt ved å gå inn i det ukjente og inn i fremtiden. Metoden gir rammeverk for å gå fremover uten å være bundet av fortiden. Dette er en praktisk og menneskesentrert prototypedrevet metode for innovasjon, sier Lars Petter Aase, programleder for Strategisk design for innovasjon - Design Thinking, hos NHH Executive.

Han utdyper:

– Det er først og fremst en kreativ måte å tenke på for å løse problemer. Men også en rettesnor for å håndtere utfordringer i prosjekter. Utfordringene trenger ikke å handle om problemer, men hvordan en organisasjon former prosesser for best mulig resultat.

– Hvorfor skal man lære Design Thinking?

– Fordi det åpner for spennende perspektiver og legger til rette for innovasjon i organisasjonen din. Design Thinking er svært relevant for ledere og virksomheter som ønsker å tilpasse seg en stadig mer kompleks og uforutsigbar verden der omstillingsevne er viktig.

Jobber casebasert

Østrem og de andre studentene jobber casebasert og tverrfaglig i grupper med prosjekter fra den virkelige verden.

– Jeg er glad i å lese bøker, men når du får case og pensum i salig blanding, da sitter kunnskapen mye bedre. Vi blir utfordret, må tenke mer og prøve og feile, sier han og legger til:

– Jeg må også få skryte av utvalget av pensum som er gjort. Her får jeg kunnskap jeg ikke visste jeg trengte. Dessuten er teori og forskning fra ulike læresteder, på samme studie, veldig utfyllende.

Også medstudentene bidrar til ny kunnskap, understreker han.

– De representerer mange forskjellige bransjer og har sine egne innganger til problemer vi skal forsøke å finne gode svar på. Teori og praktiske erfaringer gir utrolig godt grunnlag for læring.  

Er på god vei

Den første utgaven av applikasjonen fra Unlisted for unoterte aksjer ble lansert i desember i fjor.

– Vi har testet den ut på flere mindre selskap og aksjonærene deres. Løsningen vår begynner å modnes og er klar for neste fase, sier han og trekker frem Design Thinking som viktig for prosessen selskapet har vært gjennom:

– Faget er helt sentralt i den rollen jeg har. Jeg liker kombinasjonen med strategi, kultur, teamsammensetting og det overordnede ledelsesperspektivet. Det handler om hvordan du gjør innovasjon i praksis: Prototyping, testing, intervjuer med brukere, sier han og slår fast:

– Vi er helt nede på gulvet i studiet når det kommer til innovasjonsarbeid. Dette er veldig praktisk anvendbar kunnskap. Design Thinking er perfekt for en startup.

Les mer om Strategisk design for innovasjon - Design Thinking