– Vi må alltid se etter nye muligheter

Stina Kildedal-Johannessen. Foto: Katrine Lunke Apeland
– Brytningstid gikk rett i kjernen av utfordringene og mulighetene til Hansa Borg i årene som kommer, spesielt når det gjelder innovasjon og omstilling, sier Stina Kildedal-Johannessen, leder for kommunikasjon og bærekraft i Hansa Borg & Solera Beverage Group.
Av Ove Sjøstrøm (tekst) Katrine Lunke Apeland (foto)

22. mai 2023 10:35

– Vi må alltid se etter nye muligheter

Bryggeribransjen går gjennom store endringer. Nye markeder skal utforskes og regulatoriske krav rundt bærekraft gjør at innovasjon står høyt på dagsordenen i Hansa Borg.

– Vi må tilpasse oss endrede markedsforhold og forbrukertrender. For å tiltrekke oss nye kunder og være relevante i markedet, må vi utvikle nye produkter, fokusere på bærekraft og ta i bruk ny teknologi.

Det sier Stina Kildedal-Johannessen, leder for kommunikasjon og bærekraft i Hansa Borg & Solera Beverage Group.

Hun slår fast:

– Det handler også om å være god på endringsledelse og ha evne til innovasjon.

Hansa Borg er det nest største drikkevarekonsernet i Norge med sine om lag 350 ansatte. I 2022 ble bryggeriet kjøpt opp av danske Royal Unibrew.

– Oppkjøpet har gitt oss flere strenger å spille på i et marked med stadig større internasjonal konkurranse. Dessuten kan Royal Unibrew være med å gjøre oss mer bærekraftige og styrke oss på produktsiden.

– Det som er konstant, er endring

I 2021 valgte Kildedal-Johannessen å ta videreutdanning hos NHH Executive.

– Jeg hadde tenkt lenge på å ta en videreutdanning da jeg oppdaget Brytningstid. NHH er en anerkjent utdanningsinstitusjon, og i tillegg kjenner jeg andre som har gjennomført det samme masterprogrammet.

– Hvilke anbefalinger fikk du?

– De fortalte om et godt faglig opplegg, som i tillegg var veldig aktuelt i form og innhold. Jeg leste meg opp og så at programmet gikk rett i kjernen av utfordringene og mulighetene til Hansa Borg i årene som kommer, spesielt når det gjelder innovasjon og omstilling.

Hun trekker frem medstudentene som en stor bonus på faget.

– At det var folk både fra offentlig og privat virksomhet, var utrolig interessant og lærerik, nettopp fordi vi var forskjellige, sier hun og legger til:

– Men vi var forbausende like når det gjaldt overordnede utfordringer og omstillingsprosesser. Det som er konstant, er endring. Uansett bransje.

– Krever dristighet og endringskapasitet

Omstilling og Innovasjonsledelse – Brytningstid, er et studieprogram på masternivå som tar for seg omstilling, innovasjon og ledelse. Studiet kan inngå i en mastergrad og gir 30 studiepoeng.

Sparebanken Vest delfinansierer studiet gjennom samfunnsnyttige midler for å styrke omstillingsevnen til bedrifter på hele Vestlandet.  Målet er å få etablerte virksomheter til å tenke nytt, og ta i bruk nye forretningsmodeller for verdiskaping og vekst.

Programmet skal også gjøre bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor i stand til å håndtere omstillingsutfordringer i møte med turbulente omgivelser og grønn omstilling. 

– Omstillingsarbeid krever endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere, sier NHH-professor Helge Thorbjørnsen som er programleder for Brytningstid.

– Studiet skal gi deltakerne gode verktøy for omstilling, og er basert på gruppearbeid og forelesninger med det siste innen omstilling og innovasjonsledelse på pensum.

Analyserte markedet

Som en del av studieopplegget, fikk Kildedal-Johannessen analysert bryggeribransjen gjennom en gruppeoppgave.

– Det er akkurat her studiet viser sin styrke. Relevansen var veldig til stede i min egen jobb underveis.

Stina Kildedal-Johannessen. Foto: Katrine Lunke Apeland

– Hva jobbet dere med i gruppen?

– Vi laget et ekspansjonscase der vi blant annet brukte lønnsomhetstreet og Svima-analyse. Vi tok for oss oppkjøp, ekspansjon og verdi, og om vi skulle bevege oss inn i nye markeder, som vin og sprit, sier hun og tilføyer:

– I tillegg til å utvide porteføljen er det viktig for oss å utvikle produktene våre for å nå nye konsumenter og være relevante i årene som kommer. Royal Unibrew eier også Solera Beverage Group, noe som gir oss gode muligheter til ekspansjon. I tillegg inngikk vi i Hansa Borg og Solera nylig et utvidet partnerskap med Diageo, noe som styrker vår posisjon som en multidrikkevarevirksomhet i det norske markedet, med en enda sterkere portefølje å tilby kunder i utelivsmarkedet og Vinmonopolet.

– Hvor står dere om ti år?

– Hos Hansa Borg & Solera Beverage Group er vår ambisjon å være det foretrukne valget for våre kunder og partnere i Norge, som tilbyr den bredeste og mest attraktive drikkevareporteføljen. Vi ønsker vekst, og den skal være bærekraftig. Vi må ha en bærekraftig strategi i bunn. Vi må jobbe enda mer effektivt, bruke mindre energi og vann i produksjonen av våre drikkevarer og se på nye emballasjeløsninger, for å nevne noe. Men det viktigste er at vi forstår at vi er i en brytningstid og at vi evner å omstille oss.

Ser fremover

Brytningstid handler om å være i stand til å ha to tanker i hodet samtidig, understreker Kildedal-Johannessen.

– Noe av markedet vårt er konstant. Det er ikke slik at vi for eksempel opplever en voldsom vekst i ølsalget fra år til år, sier hun og legger til:

– Det er viktig at vi står på trygg grunn, med en god base av produkter, som sikrer stabil inntjening, men at vi samtidig forstår at vi må å tenke tohendig.

– Hva betyr å tenke tohendig?

– Det betyr at vi må se etter nye muligheter der vi kan. Da blir innovasjonskapasitet viktig å dyrke frem i organisasjonen. I denne prosessen er mellomlederen en viktig spydspiss, noe vi også lærte en del om under studiet. Det handler om å få med seg organisasjonen, å involvere og bruke dens styrker.

– Hva tenker du om initiativet fra Sparebanken Vest og NHH når det gjelder Brytningstid?

– Dette er jo et utrolig positivt samarbeid. Sparebanken Vest er en pådriver for omstilling på Vestlandet. At de gir økonomisk støtte til programmet, gjør at flere kan delta.

Omstilling og Innovasjonsledelse – Brytningstid