– Dette har vi ventet på

NHHEs alumnikonferanse samlet 100 deltakere.
NHHEs alumnikonferanse samlet 100 deltakere.
Av Ove Sjøstrøm (tekst og foto)

3. november 2023 15:44

– Dette har vi ventet på

Historiens første alumnikonferanse for NHH Executive ble en suksess. På programmet stod fersk forskning og innlegg fra tidligere EMBA-studenter.

– Det er fantastisk å treffe gamle studiekamerater og få faglig input gjennom gode foredrag, sier Helga Jóhannsdóttir, som til daglig jobber i det statlige kraftselskapet Rarik på Island.

Jóhannsdóttir var bare en av rundt 100 deltakere som hadde tatt turen til historiens første alumni-samling for NHH Executive i Oslo.

– Dette har vi ventet på. Det er utrolig kjekt og lærerikt, istemmer Valeria Høigjelle fra Equinor. Både hun og Jóhannsdóttir avsluttet EMBA-kullet i strategisk ledelse i 2015.

Alumnikonferansen hadde temaer som risiko, endringsledelse og trender innen mediebransjen på programmet. Blant foredragsholderne var forsker Tellef Raabe fra SNF og NHH, NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen og påtroppende programdirektør for strategisk ledelse, Anita Meidell.

Deltakerne ble stødig loset gjennom programmet av programdirektørene Iver Bragelien og Tor Øyvind Baardsen.

– Vellykket og inspirerende

Executive MBA er et deltidsstudium på 90 studiepoeng fordelt over to år, spesielt tilrettelagt for yrkesaktive ledere. Studentene følger det samme kullet gjennom hele studiet, noe som skaper gode nettverk både i og utenfor samlingene.

NHH Executive tilbyr fire ulike Executive MBA-programmer: Økonomisk styring og ledelse, Seafood Management, Strategisk ledelse og Technology and Innovation of Finance.

– Hva tenker du om historiens første alumnisamling for NHH Executive?

– Dette ble både vellykket og inspirerende. Vi fikk gjenskapt den gode atmosfæren fra studiesamlingene med faglig påfyll, nettverksbygging og intellektuell stimulering, sier Tore Hillestad, direktør for NHH Executive.

Hillestad lover at dette blir en årlig tradisjon.

– Vi har også i tankene å utvide med digital deltakelse neste år for dem som ikke kan møte fysisk, sier han.

Helga Jóhannsdóttir fra Rarik, Valeria Høigjelle fra Equinor og Knut Birger Hansen fra bioteknologiselskapet Roche.
Helga Jóhannsdóttir fra Rarik, Valeria Høigjelle fra Equinor og Knut Birger Hansen fra bioteknologiselskapet Roche.
elle Raabe fra SNF/NHH og Vibeke Fürst Haugen. NRK-sjef
Telle Raabe fra SNF/NHH og Vibeke Fürst Haugen. NRK-sjef
Stina Clausen fra Fjord Norge og Inger Hilde Zahl ODI Medical.
Stina Clausen fra Fjord Norge og Inger Hilde Zahl ODI Medical.
Nyhetsredaktør Trond Olav Skrunes fra Bergens Tidende.
Nyhetsredaktør Trond Olav Skrunes fra Bergens Tidende.
NHH-professor Trond Bjørnenak, som også er programleder for MBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse.
NHH-professor Trond Bjørnenak, som også er programleder for MBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse.

Usikkerhet og raske endringer

I en verden i stadig endring, hvor teknologiske fremskritt og globale markeder utvikler seg i et stadig raskere tempo, blir kunnskap en kritisk ressurs for bedrifter som ønsker å opprettholde konkurranseevnen, understreker han.

– Hvorfor er videreutdanning fra NHH Executive blitt så populært?

– En Executive MBA gir en fremtidsrettet og helhetlig kunnskapsoppdatering. Studentene får innsikt i ledelse, strategi, økonomi og innovasjon, noe som gir et godt grunnlag for å ta bedre og mer veloverveide beslutninger, forklarer Hillestad som slår fast:

– Kunnskap er ikke bare en driver for innovasjon og forretningsutvikling, men også en nøkkel til å navigere i komplekse, regulatoriske landskap og etablering av bærekraftige strategier. 

Videreutdanning spiller en nøkkelrolle for å sikre at ledere og ansatte har både faglig ballast og ferdighetene som kreves for å møte disse utfordringene.

– Investering i videreutdanning er en investering i bedriftens fremtid. Det sikrer at de ansatte ikke bare holder tritt med den nåværende kunnskapen, men også at de har ferdighetene til å tenke fremover og anvende denne kunnskapen strategisk. 

– Programmene våre gir kontinuerlig læring og utvikling, noe som er avgjørende for å bygge en kultur av livslang læring innen en organisasjon, sier Hillestad. 

Faglig oppdatering og hyggelig gjensyn

De to ferske EMBA-studentene Stina Clausen fra Fjord Norge og Inger Hilde Zahl fra ODI Medical, ser nytten av jevnlige faglige samlinger med tidligere studenter.

– Vi var ferdig med studieløpet i fjor og er blodferske alumner, men dette ble utrolig bra. Vi ble veldig inspirert, og det var hyggelig å møte folk vi ikke har sett på en stund, oppsummerer Clausen.

Zahl skyter inn:

– Alumni-nettverket er virkelig noe å ta med seg videre. Under studiene skjønte vi verdien av et godt faglig nettverk på tvers av bransjer. Det er utrolig bra at vi nå får en fast arena hvor vi kan møtes.

Nyhetsredaktør Trond Olav Skrunes i Bergens Tidende understreker viktigheten av kontinuerlig kompetanseutvikling. Han tok en EMBA med spesialisering i strategisk ledelse i 2018.

– Det beste med NHH Executive er at du lærer av folk fra andre bransjer. Å komme ut av min egen medieboble og få andre perspektiver, er sunt. Videreutdanning for ledere er helt nødvendig skal man klare å være relevant. Det skjer så mye nytt at vi må fylle kunnskapshull kontinuerlig, sier Skrunes.

– Det var på tide med en egen alumnikonferanse?

– Det var det. Jeg møter av og til folk fra kullet mitt i jobbsammenheng, men her treffer jeg tidligere studenter fra ulike bransjer. Det er veldig verdifullt.

NHH-professor Trond Bjørnenak, som også er programleder for MBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse, er enig med Skrunes: 

– Noe av styrken til NHH Executive er nettverksbyggingen studentene opplever i studietiden. Nå har vi også fått en formell arena hvor man har mulighet til å treffes på tvers av de ulike kullene for erfaringsutveksling, sier Bjørnenak.

Les mer om NHH Executives studietilbud