Når teamet betyr noe

Therese E. Sverdrup. Foto: Helge Skodvin
- Gode team samarbeider bra og er mindre avhengig av en leder. De har større engasjement, presterer bedre, og medlemmene i teamet ønsker å bli værende i gruppen, sier Therese E. Sverdrup.
Av Ove Sjøstrøm (tekst) og Helge Skodvin (foto)

26. juli 2021 07:00

Når teamet betyr noe

For Førsteamanuensis Therese E. Sverdrup er det nesten utenkelig å slutte å bidra faglig hos NHH Executive. Hun får rett og slett for mye tilbake.

– Jeg liker veldig godt å undervise studentsentrert. Å jobbe sammen med studenter som har vært ute i arbeidslivet en stund, er gull verdt for en forsker som meg, sier Therese E. Sverdrup, prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid og førsteamanuensis ved NHH.

– De som tar videreutdanning har førsthåndskjennskap til det som røre seg ute i virksomhetene, og gir meg unik innsikt i hvordan team formes og fungerer i ulike settinger. 

Monica Rydland. Foto: Helge Skodvin

Åpner døren for flere i høst

Programdirektør og forsker Monica Rydland trives best i felt. Der treffer hun ledere i privat og offentlig sektor som står midt i endrings- og omstillingsprosesser.

Gjesteforeleser

Anbefalt

Fagbok: «Dare to lead» av Brené Brown.

– Denne boken er veldig dagsaktuell og berører tema rundt sårbarhet og våge å feile.

Skjønnlitteratur: «Vi er basert på en sann historie» av Eivind Sudmann Larssen.

– Han skriver utrolig godt og spennende om universelle tema vi alle kan kjenne oss igjen i. Anbefales på det sterkeste.

Podcast: «WorkLife with Adam Grant»

– Adam Grant er en glimrende forsker som inviterer til interessante samtaler og gode diskusjoner med andre forskere og praktikere som er fremtidsrettet.

Ferie: Det blir Norge i sommer. Sikter mot fjellheimen først og Sørlandet etterpå.

Mat: Sjøkreps.

Sverdrup er utdannet ved NTNU i Trondheim med hovedfag i organisasjonspsykologi. Etter oppholdet i byen ved Nidelvens bredd, tok hun turen tilbake til hjembyen Bergen. Her ble doktorgraden ved NHH disputert i 2012.

I dag er hun førsteamanuensis på Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Sverdrup er også tilknyttet DIG og CORE-gruppen som blant annet gjennomfører ulike forskningsprosjekter i samarbeid med næringslivet.

– Hvordan bidrar du til NHH Executive?

– Jeg hopper inn og ut av de ulike programmene, og holder forelesninger om tema jeg er opptatt av. Jeg er vel det man kaller en faglig ressurs for ulike NHHE-programmer. Jeg foreleser mest om team og teamledelse, og det som omhandler psykologisk kontrakter og ledelse, sier hun.

Den gode kontrakten

Therese E. Sverdrup. Foto: Helge Skodvin
– Forskningen vår er jo til for ledere og andre praktikere. Derfor er det utrolig kjekt for meg å kunne formidle kunnskap som NHHE-deltakerne kan bruke i egen jobbhverdag.

I doktoravhandlingen avdekket hun hvordan psykologiske kontrakter mellom medlemmene betyr mye for hvorfor noen team fungerer bedre enn andre.

– Hva er det med teamarbeid om er så fascinerende?

– Nesten alle jobber i team i våre dager. Den psykologiske kontrakten jeg har forsket på, handler om forventninger og forpliktelser som oppstår mellom medlemmene i teamet, sier hun og legger til:

– Selv om det snakkes lite om den psykologiske kontrakten, styrer den mye av hvordan vi tenker og oppfører oss i forhold til hverandre.

– Hva kjennetegner gode team?

– De samarbeider bra og er mindre avhengig av en leder. De har større engasjement, presterer bedre, og medlemmene i teamet ønsker å bli værende i gruppen, sier hun trekker frem selve limet i samhandlingen:

– Kontrakter som er relasjons- og oppgavebaserte. Og i tillegg fleksible og sterke.

Læring for livet

Sverdrup er knyttet til flere NHHE-programmer som gjesteforeleser, og dette er en type undervisning hun ser frem til hvert semester.

Samhandlingen med Executive-studentene jeg underviser er veldig verdifull for meg. De har vært ute i arbeidslivet en stund, de er kunnskapshungrige og de inviterer også en interessert forsker ut i egne virksomheter når jeg spør. Dette er blitt en god kilde til nye forskningsprosjekter for meg.

Therese E. Sverdrup

– Samhandlingen med Executive-studentene jeg underviser er veldig verdifull for meg. De har vært ute i arbeidslivet en stund, de er kunnskapshungrige og de inviterer også en interessert forsker ut i egne virksomheter når jeg spør. Dette er blitt en god kilde til nye forskningsprosjekter for meg.

Sverdrup har ingen planer om å ta en pause fra NHHE. Hun håper også at alt det nye innen digital formidling er kommet for å bli.

– Til høsten vil jeg fortsette å bidra på så mange programmer jeg kan. Forhåpentligvis får vi til litt flere fysiske samlinger, men det digitale fungerer jo også utmerket.

Hun er spent på hva som skjer når pandemien er over.

– Jeg håper vi fortsetter å utnytte de digitale formidlingsmåtene vi har tatt i bruk. Her ligger det masse muligheter for å nå mange flere enn det vi gjør i dag.

Iver Bragelien. Foto: Helge Skodvin

Går inn i en ny digital hverdag

Førsteamanuensis Iver Bragelien har lært mye om digital undervisning siden pandemiutbruddet. Mange av de digitale verktøyene blir med ham videre i høst.

Anvendt kunnskap

Mange NHHE-studenter tar i bruk kunnskapen de tilegner seg underveis i egne virksomheter. Det gjør læringen på NHHE svært effektiv, ifølge Sverdrup.

– Forskningen vår er jo til for ledere og andre praktikere. Derfor er det utrolig kjekt for meg å kunne formidle kunnskap som de kan bruke i egen jobbhverdag. Casene i undervisningen er veldig dagsaktuelle, og øvelsene og refleksjonene de gjør på samlingene oppleves veldig matnyttig for dem, sier hun og forteller at studentene ofte vil ha mer kunnskap etter at de er ferdige hos oss NHHE.

– Jeg får ofte mail om jeg kan anbefale ny forskning, eller artikler de kan lese, eller dele øvelser eller case vi har brukt i undervisningen. Da deler jeg velvillig.

Sverdrup trekker frem kunnskapen studentene bringer med seg inn på programmene hos NHHE som unik.

– Vi utfyller hverandre på en fin måte med praktisk kunnskap på den ene siden og aktuell forskning på den andre. Det utrolig kjekt å gi dem et nytt begrepsapparat for å kunne beskrive egne utfordringer, sier hun og slår fast:

– Når de har ordene og begrepsapparatet på plass, kan de lettere formidle dette videre til resten av organisasjonen. Da blir det lettere å ta riktige grep for omstilling og ny bærekraftig vekst.

Pofessor Helge Thorbjørnsen. Foto: Helge Skodvin

Et lite digitalt paradoks

Professor Helge Thorbjørnsen er programleder for NHH Executive online. Under pandemien har vi tatt sjumilssteg digitalt. Men hva har skjedd med kreativiteten vår?

Les mer om studietilbudet ved NHH Executive