Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA-studiet)

NHH og FFN gir deg autorisasjon som finansanalytiker gjennom AFA-studiet.

Studiet passer for deg som ønsker brede og anvendelige kunnskaper om moderne finansmarkeder.

Det anerkjente AFA-studiet er et erfaringsbasert studie som gir deg innsikt og ferdigheter i hvordan markedene benyttes av investorer, analytikere, bedrifter og offentlige myndigheter.

 • Erfaringsbasert
 • Gjennomføres på deltid over to år
 • Praktisk og dynamisk læringsprosess
 • Gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger
 • Fokus på samspill og nettverksbygging
 • Fagoppgaver som gir mulighet for fordypning

Verdifull nettverksbygging

Du kommer tett på medstudenter gjennom gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger. Du blir også kjent med dyktige fagfolk, ledere i sentrale posisjoner og spesialister du kan lære av og sammen med – under studiet og i lang tid fremover.

Studiet er et samarbeid mellom NHH og Forening for finansfag Norge (FFN). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess. Foreleserne er hovedsakelig fra NHH, med viktige bidrag fra ledende markedsaktører.

Studiet har alltid vært markedsnært, både i undervisning og ikke minst i diskusjonene - les mer her

Stor finansfaglig bredde

AFA-studiet består av i alt åtte emner:

 • Finansregnskap med analyse

 • Verdsettelse

 • Corporate Finance

 • Porteføljestyring/Kapitalmarkedsteori

 • Fastrentepapirer

 • Finansielle instrumenter

 • Anvendt makroøkonomi

 • Institusjonelle forhold/sentrale atferdsregler

Les mer om mål for studiet og faglig innhold

NHH inkluderer AFA i graden Executive master i anvendt finans, mens FFN utsteder sertifiseringene Autorisert Finansanalytiker og Certified European Financial Analyst, sistnevnte i samarbeid med the European Federation of Financial Analyst Societies.

Hvem er AFA-studiet for?

Studiet passer for deg som jobber i finansinstitusjoner, med finansielle problemstillinger i bedrifter, er rådgiver, i media eller myndighetsorganer eller som av andre grunner ønsker å skaffe seg anvendelig finanskompetanse.

Det er krav om høyere utdanning og relevant yrkeserfaring.

Les mer om opptakskrav og andre praktiske opplysninger

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Neste oppstart høst 2023
 • Studieavgift: kr 240 000
 • Undervisning i Oslo

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Oversikt over program

Høstsemester 2023

  Introduksjon til matematikk, statistikk, mikroøkonomi og finansregnskap
NHH Campus Oslo Finansregnskap og regnskapsanalyse
NHH Campus Oslo Regnskapsanalyse og introduksjon til verdsettelse

NHH Campus Oslo
Verdsettelse og casegjennomgang
  Eksamen

Vårsemester 2024


Campus NHH Oslo
Metode for utredning I og II
  Teori (Corporate Finance)
  Teori (Corporate Finance)
  Teori (Corporate Finance)
  Teori (Corporate Finance)

NHH Campus Oslo
Cases og anvendelser (Corporate Finance)
  Eksamen (Corporate Finance)

Campus NHH Oslo
Introduksjon og teori (Porteføljestyring og kapitalmarkedsstrategi)

Campus NHH Oslo
Cases og anvendelser (Porteføljestyring og kapitalmarkedsstrategi)
  Eksamen (Porteføljestyring og kapitalmarkedsstrategi)
  Frist for første utredning

Høstsemester 2024


NHH Campus Oslo
Fastrentepapirer

NHH Campus Oslo
Fastrentepapirer cases


Eksamen fastrentepapirer

NHH Campus Oslo
Finansielle instrumenter (derivater)

NHH Campus Oslo
Finansielle instrumenter (derivater) cases
  Eksamen derivater

Vårsemester 2025


NHH Campus Oslo
Anvendt makroøkonomi

NHH Campus Oslo
Anvendt makroøkonomi cases


Eksamen anvendt makroøkonomi
NHH Campus Oslo Institusjonelle forhold og adferdsregler
  Eksamen Institusjonelle forhold og adferdsregler