Ola Honningdal Grytten

Professor Ola Honningdal Grytten

E-mail
Ola.Grytten@nhh.no
Telephone
+47 55 95 93 45
Department
Economics
Office
D229
Expertise
Innovation and Entrepreneurship Economic History Labour Economics Macro economic development

BIOGRAPHY

Ola Honningdal Grytten (born in 1964) is a professor in economic history. He has his doctorate from the Norwegian School of Economics (1994),where he was appointed Associate Professor in 1994 and Professor in 1999. He has been visiting academic in universities in the Netherlands, Canada, the UK and Eastern Europe.

He has also served as editor-in-chief for the Scandinavian Economic History Review and as senior adviser for the Norwegian central bank (Norges Bank). Grytten has published research papers extensively in domestic and international scientific journals, and has been author and- co-author of 15 books.

His major fields of research are macroeconomic history, financial history, historical entrepreneurship and labour market history.

Download CV

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Grytten, Ola Honningdal Tuftet på fortiden - bygger for fremtiden: BOB gjennom 75 år Bodoni forlag; 2018
Grytten, Ola Honningdal Økonomisk-demografiske rammebetingelser for Frelsesarmeens gjennombrudd i Norge Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap (2); page 18 - 31; 2018
Grytten, Ola Honningdal Eiendomsbobler før og nå? Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging; page 136 - 154; 2018
Grytten, Ola Honningdal Historisk blikk på eiendomsmarkedet: prisdrivere for boliger Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging; page 72 - 88; 2018
More publications in Cristin

TEACHING AREAS

Crashes and Crises, Economic History of Norway

Dissemination