English for Business I

ENG10 English for Business I

 • Innhold

  Innhold

  English for Business I er første kurs  i engelsk valgfag. Det gir et godt grunnlag for å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger der engelsk er fellesspråket. Fokus ligger på fagterminologi og fagkommunikasjon. Kurset er nært knyttet til fagkunnskap i andre kurs i NHHs bachelorstudium og er skreddersydd for de som ønsker kompetanse i å kommunisere slik kunnskap på engelsk. Kurset har to hovedkomponenter, Business topics og Activities. Business topics omfatter følgende emner: The three sectors of the economy, Retailing, The business and its legal context, Mergers and acquisitions, og Management and cultural diversity. Activities omfatter gruppe- og individuell presentasjon, case, elevator pitch, møte og gruppeintervju.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studenten kan / har ved fullført kurs

  Kunnskap

  • bruke grunnleggende økonomisk-administrativ og juridisk terminologi og fraseologi som er relevant for norske virksomheters kommunikasjonsbehov på engelsk, både internt og eksternt
  • bruke det engelske språksystemet til å produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringsliv og offentlige virksomheter
  • innsikt i grunnleggende emner innen handel og næringsliv
  • innsikt i økonomiske, politiske og kulturelle forhold i Storbritannia og USA som er av spesiell betydning for handel og næringsliv

  Ferdigheter

  • gi korte presentasjoner basert på økonomisk-administrative emner
  • håndtere engelskspråklig møtevirksomhet på en hensiktsmessig måte

  Generell kompetanse

  • grunnleggende innsikt i viktige kommunikasjonsprinsipper for skriftlig og muntlig fagkommunikasjon på engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Dette er et kurs der interaktiv læring står i fokus. De to hovedkomponentene Business topics og Activities er tett knyttet sammen. Et emne blir introdusert gjennom en video og/eller forelesning og så videre utbygget via muntlige og skriftlige aktiviteter. Noen av aktivitetene vil være nettbaserte, andre vil være organisert som individuelle eller gruppebaserte aktiviteter i timene. Undervisningsspråket er selvsagt engelsk, men norsk brukes for å utvikle terminologi og begrepsforståelse på begge språk. Det kreves derfor gode norskkunnskaper for å ta dette kurset. For å få godkjent valgfaget må man ta både English for Business I og II. English for Business I må være bestått før man kan ta English for Business II.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Det kreves gode norskkunnskaper for å ta dette kurset.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer ENG010

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Obligatorisk frammøte i 75 % av undervisningen

  Et sett med nettbaserte språkøvelser må være godkjent (gjennomføres via Canvas).

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  En mappe med:

  • 3 skriftlige oppgaver (notat, individuell rapport og grupperapport).
  • 2 muntlige oppgaver (filmet individuell presentasjon, filmet møtediskusjon)

   

  Hele mappen må avlegges i samme semester. Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Bestått / Ikke bestått.

  For å få Bestått, må hver oppgave i mappen vurderes som minimum «en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder», altså et C-nivå.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  PC eller nettbrett

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst. Tilbys høsten 2018

 • Litteratur

  Litteratur

  Pensumtekster, forelesningsslides og annet materiale lagt ut i Canvas

  Anbefalte ordbøker o.l.:

  Clark, S., Pointon, G. (2014). Words: A user's guide. Abingdon, Oxon/New York: Routledge.

  Collins Business Vocabulary in Practice.

  English for Learners: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-cobuild-learners

  Hansen, E. (2007). Bedre engelsk forretningsspråk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Hansen, E. & Lind, Å. (2010). Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Hansen, E., Lind Å. (2008). Engelsk- norsk økonomisk-juridisk ordbok. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Longman Business English Dictionary. Pearson.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Engelsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Gisle Andersen, Trine Dahl  og Claudia Hegrenæs, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon