English for Business I

ENG10 English for Business I

Vår 2019

 • Innhold

  English for Business I er første kurs  i engelsk valgfag. Det gir et godt grunnlag for å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger der engelsk er fellesspråket. Fokus ligger på fagterminologi og fagkommunikasjon. Kurset er nært knyttet til fagkunnskap i andre kurs i NHHs bachelorstudium og er skreddersydd for de som ønsker kompetanse i å kommunisere slik kunnskap på engelsk. Kurset har to hovedkomponenter, Business topics og Activities. Business topics omfatter følgende emner: The three sectors of the economy, Retailing, The business and its legal context, Mergers and acquisitions, og Management and cultural diversity. Activities omfatter gruppe- og individuell presentasjon, case, elevator pitch, møte og gruppeintervju.

 • Læringsutbytte

  Studenten kan / har ved fullført kurs

  Kunnskap

  • bruke grunnleggende økonomisk-administrativ og juridisk terminologi og fraseologi som er relevant for norske virksomheters kommunikasjonsbehov på engelsk, både internt og eksternt
  • bruke det engelske språksystemet til å produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringsliv og offentlige virksomheter
  • innsikt i grunnleggende emner innen handel og næringsliv
  • innsikt i økonomiske, politiske og kulturelle forhold i Storbritannia og USA som er av spesiell betydning for handel og næringsliv

  Ferdigheter

  • gi korte presentasjoner basert på økonomisk-administrative emner
  • håndtere engelskspråklig møtevirksomhet på en hensiktsmessig måte

  Generell kompetanse

  • grunnleggende innsikt i viktige kommunikasjonsprinsipper for skriftlig og muntlig fagkommunikasjon på engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Dette er et kurs der interaktiv læring står i fokus. De to hovedkomponentene Business topics og Activities er tett knyttet sammen. Et emne blir introdusert gjennom en video og/eller forelesning og så videre utbygget via muntlige og skriftlige aktiviteter. Noen av aktivitetene vil være nettbaserte, andre vil være organisert som individuelle eller gruppebaserte aktiviteter i timene. Undervisningsspråket er selvsagt engelsk, men norsk brukes for å utvikle terminologi og begrepsforståelse på begge språk. Det kreves derfor gode norskkunnskaper for å ta dette kurset. For å få godkjent valgfaget må man ta både English for Business I og II. English for Business I må være bestått før man kan ta English for Business II.

 • Krav til forkunnskaper

  Det kreves gode norskkunnskaper for å ta dette kurset.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer ENG010

 • Krav til kursgodkjenning

  Obligatorisk frammøte i 75 % av undervisningen

  Et sett med nettbaserte språkøvelser må være godkjent (gjennomføres via Canvas).

 • Vurderingsform

  En mappe med:

  • 3 skriftlige oppgaver (notat, individuell rapport og grupperapport).
  • 2 muntlige oppgaver (filmet individuell presentasjon, filmet møtediskusjon)

   

  Hele mappen må avlegges i samme semester. Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

 • Karakterskala

  Bestått / Ikke bestått.

  For å få Bestått, må hver oppgave i mappen vurderes som minimum «en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder», altså et C-nivå.

 • Dataverktøy

  PC eller nettbrett

 • Litteratur

  Pensumtekster, forelesningsslides og annet materiale lagt ut i Canvas

  Anbefalte ordbøker o.l.:

  Clark, S., Pointon, G. (2014). Words: A user's guide. Abingdon, Oxon/New York: Routledge.

  Collins Business Vocabulary in Practice.

  English for Learners: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-cobuild-learners

  Hansen, E. (2007). Bedre engelsk forretningsspråk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Hansen, E. & Lind, Å. (2010). Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Hansen, E., Lind Å. (2008). Engelsk- norsk økonomisk-juridisk ordbok. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Longman Business English Dictionary. Pearson.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Engelsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018

Kursansvarlig

Gisle Andersen, Trine Dahl  og Claudia Hegrenæs, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon