English for Business I

ENG10 English for Business I

 • Innhold

  Innhold

  2 x 2 timer undervisning pr. uke i 10 uker

  To hovedkomponenter: Business topics og Activities

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  English for Business I er første modul av engelsk valgfag (se kursbeskrivelsen for ENG11 English for Business II for å få oversikt over hele valgfaget).

  English for Business I gir deg et godt grunnlag for å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger der engelsk er fellesspråket. Kurset er nært knyttet til fagkunnskap i andre kurs i NHHs bachelorstudium og er skreddersydd for deg som ønsker kompetanse i å kommunisere slik kunnskap på engelsk.

  Du skal ved fullført kurs:

   

  • kunne forstå og bruke grunnleggende økonomisk-administrativ og juridisk terminologi og fraseologi som er relevant for norske virksomheters kommunikasjonsbehov på engelsk, både internt og eksternt
  • kunne bruke det engelske språksystemet til å produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringsliv og offentlige virksomheter
  • ha kunnskap om grunnleggende emner innen handel og næringsliv
  • ha basiskunnskap om økonomiske, politiske og kulturelle forhold i Storbritannia og USA som er av spesiell betydning for handel og næringsliv
  • kunne gi korte presentasjoner basert på økonomisk-administrative emner
  • kunne håndtere engelskspråklig møtevirksomhet på en hensiktsmessig måte

  Learning outcomes

  English for Business I is the first module of English as an elective. It presupposes a good working knowledge of Norwegian. The aim is to develop your skills in communicating effectively within a business English context, involving both written and oral proficiency.

  You will, on completion of the course:

   

  • have knowledge of basic economic-administrative and legal terminology and phraseology and their idiomatic use, with a point of departure in the external and internal communication needs of Norwegian businesses
  • be able to apply the English language system to produce short business documents
  • have factual knowledge about basic topics relating to trade and industry domains
  • have basic factual knowledge about economic, political and cultural features of British and American society which are of particular importance to business
  • be able to give short presentations based on economic-administrative topics
  • be able to handle meetings where English is the medium of communication in an effective manner

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Dette er et kurs der interaktiv læring står i fokus. De to hovedkomponentene Business topics og Activities er tett knyttet sammen. Et topic blir introdusert gjennom en video og/eller forelesning og så videre utbygget via muntlige og skriftlige aktiviteter. Noen av aktivitetene vil være nettbaserte, andre vil være organisert som individuelle eller gruppebaserte aktiviteter i timene. Undervisningsspråket er selvsagt engelsk, men norsk brukes for å utvikle terminologi og begrepsforståelse på begge språk. Det kreves derfor gode norskkunnskaper for å ta dette kurset. For å få godkjent valgfaget må man ta både English for Business I og II. Merk at English for Business I må være bestått før du kan ta English for Business II.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Det kreves gode norskkunnskaper for å ta dette kurset.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer ENG010

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Obligatorisk frammøte i 75 % av undervisningen

  Et sett med nettbaserte språkøvelser må være godkjent (gjennomføres via itslearning).

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  En mappe med:

  • 3 skriftlige oppgaver (notat, individuell rapport og grupperapport).
  • 2 muntlige oppgaver (filmet individuell presentasjon, filmet møtediskusjon)

  Vurderes Bestått / Ikke bestått. Merk at for å få Bestått, må hver oppgave i mappen vurderes som minimum «en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder», altså et C-nivå.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Vurderes Bestått / Ikke bestått.
  Merk at for å få Bestått, må hver oppgave i mappen vurderes som minimum «en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder», altså et C-nivå.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  PC, nettbrett eller mobil.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Et kompendium med tekster

  Forelesningsslides og annet materiale lagt ut i itslearning

  Anbefalte ordbøker o.l.

  Clark, S., Pointon, G. 2014. Words: A user¿s guide. Abingdon, Oxon/New York: Routledge.

  http://routledge-ny.com/cw/pointon-9781405859158/s1/students/

  Collins Business Vocabulary in Practice.

  English for Learners: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-cobuild-learners

  Hansen, E. 2007. Bedre engelsk forretningsspråk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Hansen, E., Lind Å. 2010. Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Hansen, E., Lind Å. 2008. Engelsk- norsk økonomisk-juridisk ordbok. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Longman Business English Dictionary. Pearson.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Engelsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Gisle Andersen, Trine Dahl, Vivienne Bowery Knowles

og Claudia Hegrenæs, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon