Economía y sociedad en el mundo hispanohablante

SPA13 Economía y sociedad en el mundo hispanohablante

 • Innhold

  Innhold

  Spansk språk, økonomi, samfunn og politikk i den spansktalende verden.

  Course content

  Spanish language, economy, society and politics in the Hispanic world.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studenten skal ved fullført kurs:

  - ha solide praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det spanske språksystemet

  - kunne produsere en allmennspråklig og/eller økonomisk fagspråklig tekst på spansk

  - ha gode kunnskaper om sentrale økonomiske, politiske og samfunnsmessige forhold i den spansktalende verden

  - kunne skrive et essay på spansk om et emne fra Spania og/eller Latin-Amerika

  - ha tilstrekkelige ferdigheter i muntlig spansk til på selvstendig grunnlag å kunne føre en samtale eller holde en presentasjon fra pensum på spansk

  - ha grunnleggende innsikt i forretningskultur og kommunikasjon i den spansktalende verden

   

  Learning outcomes

  The candidate will be expected, on completion of the course, to:

  - have practical knowledge about the Spanish language system

  - be able to produce general non-fiction or economic-administrative texts in Spanish

  - have a good knowledge about important aspects of economy, society and politics in Spain and Latin-America

  - have sufficient factual knowledge to be able to write essays in Spanish about topics related to Spain and/ or Latin-America

  - be able to conduct a conversation in Spanish and to present a topic from the course literature

  - have a general knowledge about business culture and communication in the Hispanic world

   

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen. En ukes ekskursjon til Buenos Aires organiseres i oktober under forutsetning av at det er nok påmeldte deltakere.

   

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende 2 moduler - SPA10 og SPA11/SPA12 (tidligere SPA010 og SPA011/SPA012).

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer SPA013

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  2 individuelle essays og en muntlig presentasjon som vurderes med godkjent/ikke godkjent

   

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Individuell hjemmeoppgave (50 %), Muntlig eksamen 30 min. (50 %): Presentasjon av hjemmeoppgaven samt eksaminasjon om emner fra pensum.

  Det gis separat karakter for hjemmeoppgaven og muntlig eksamen. Begge deler må bestås i samme semester. Ved gjentak må dermed begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Bruk av e-læringsverktøyet it¿s learning og databaser som er tilgjengelige via www og biblioteket.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst.

 • Litteratur

  Litteratur

  Alvarez-Solar, M. & Elisabeth Fonseca (red.): Sociedad y cultura en América Latina, Bergen, Fagbokforlaget, 2006 (utdrag)

  Brenes García, Ana María: Exposiciones de negocios en español, Madrid, Arco Libros, 2002 (utdrag)

  Iriarte Romero, Emilio og Nuñez Pérez, Emilia: Empresa siglo XXI, Madrid, Edinumen, 2008 (utdrag)

  Lorenzo, María Pilar et al.: En España ahora, Fredriksberg (Dk), Samfundslitteratur, 2007 (utdrag)

  Kompendium

  Forelesningsslides og annet materiale lagt ut på itslearning

   

  Anbefalt litteratur

  Vázquez, Germán er al.: Historia de América Latina, Madrid, SGEL, 1998 (utdrag)

  Quintana, Mercedes: Historia de América Latina, Madrid, Edinumen, 1999 (utdrag)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Spansk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Beate Sandvei og Johannes Nymark, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.