Economía y sociedad en el mundo hispanohablante

SPA13 Economía y sociedad en el mundo hispanohablante

Vår 2019

Høst 2019
 • Innhold

  SPA13 "Economía y sociedad en el mundo hispanohablante" er det mest avanserte spanskkurset på NHH og det forutsetter SPA10 og SPA11/SPA12. Kurset fokuserer på økonomi, samfunn og politikk i den spansktalende verden, samt på skriftlig og muntlig kommunikasjon i profesjonelle sammenhenger. 

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper

  Studenten har ved fullført kurs:

  - solide praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det spanske språksystemet

  - gode kunnskaper om sentrale økonomiske, politiske og samfunnsmessige forhold i den spansktalende verden

  - grunnleggende kunnskaper om forretningskultur og -kommunikasjon i den spansktalende verden

   

  Ferdigheter

  Studenten kan ved fullført kurs:

  - skrive et essay på spansk om et emne fra Spania og/eller Latin-Amerika

  - produsere en allmennspråklig og/eller økonomisk fagspråklig tekst på spansk

  - føre en samtale eller holde en presentasjon fra pensum på spansk

  - kommunisere skriftlig og muntlig på spansk i forretningssammenheng

   

  Generell kompetanse:

  Ved fullført kurs kan studenten

  - kommunisere skriftlig og muntlig på spansk i privat sammenheng og i jobbsammenheng

  - holde seg oppdatert på økonomi, politikk og andre samfunnsforhold i den spanskspråklige verden

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen. En ukes ekskursjon til Buenos Aires organiseres i oktober under forutsetning av at det er nok påmeldte deltakere.

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende 2 moduler - SPA10 og SPA11/SPA12 (tidligere SPA010 og SPA011/SPA012).

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer SPA013

 • Krav til kursgodkjenning

  2 individuelle essays og en muntlig presentasjon som vurderes med godkjent/ikke godkjent

 • Vurderingsform

  Individuell hjemmeoppgave (50 %), Muntlig eksamen 30 min. (50 %): Presentasjon av hjemmeoppgaven samt eksaminasjon om emner fra pensum.

  Det gis separat karakter for hjemmeoppgaven og muntlig eksamen. Begge deler må bestås i samme semester. Ved gjentak må dermed begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Bruk av e-læringsverktøyet Canvas og databaser som er tilgjengelige via www og biblioteket.

 • Litteratur

  Alvarez-Solar, M. & Elisabeth Fonseca (red.): Sociedad y cultura en América Latina, Bergen, Fagbokforlaget, 2006 (utdrag)

  Brenes García, Ana María: Exposiciones de negocios en español, Madrid, Arco Libros, 2002 (utdrag)

  Iriarte Romero, Emilio og Nuñez Pérez, Emilia: Empresa siglo XXI, Madrid, Edinumen, 2008 (utdrag)

  Lorenzo, María Pilar et al.: En España ahora, Fredriksberg (Dk), Samfundslitteratur, 2007 (utdrag)

  Kompendium

  Forelesningsslides og annet materiale lagt ut på itslearning

   

  Anbefalt litteratur

  Vázquez, Germán er al.: Historia de América Latina, Madrid, SGEL, 1998 (utdrag)

  Quintana, Mercedes: Historia de América Latina, Madrid, Edinumen, 1999 (utdrag)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Spansk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018

Kursansvarlig

Beate Sandvei, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.