Economía y sociedad en el mundo hispanohablante

SPA13 Economía y sociedad en el mundo hispanohablante

Vår 2023

 • Innhold

  SPA13 "Economía y sociedad en el mundo hispanohablante" er det mest avanserte spanskkurset på NHH og det forutsetter SPA10 og SPA20 (tidligere SPA11/SPA12). Kurset fokuserer på økonomi, samfunn og politikk i den spansktalende verden, samt på skriftlig og muntlig kommunikasjon i profesjonelle sammenhenger.

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper

  Studenten har ved fullført kurs:

  - solide praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det spanske språksystemet

  - gode kunnskaper om sentrale økonomiske, politiske og samfunnsmessige forhold i den spansktalende verden

  - grunnleggende kunnskaper om forretningskultur og -kommunikasjon i den spansktalende verden

  Ferdigheter

  Studenten kan ved fullført kurs:

  - skrive et essay på spansk om et emne fra Spania og/eller Latin-Amerika

  - produsere en allmennspråklig og/eller økonomisk fagspråklig tekst på spansk

  - føre en samtale eller holde en presentasjon fra pensum på spansk

  - kommunisere skriftlig og muntlig på spansk i forretningssammenheng

  Generell kompetanse:

  Ved fullført kurs kan studenten

  - kommunisere skriftlig og muntlig på spansk i privat sammenheng og i jobbsammenheng

  - holde seg oppdatert på økonomi, politikk og andre samfunnsforhold i den spanskspråklige verden

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

  En ukes ekskursjon til Buenos Aires organiseres i oktober under forutsetning av at det er nok påmeldte deltakere.

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende 2 moduler - SPA10 og SPA20.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  3 individuelle skriftlige oppgaver og en muntlig presentasjon som vurderes med godkjent/ikke godkjent.

  Gjentak: Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) er gyldig selv om kravene til obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) er blitt endret.

 • Vurderingsordning

  Individuell semesteroppgave (50 %), Varighet: 3 uker

  Muntlig eksamen 30 min. (50 %): Presentasjon av semesteroppgaven samt eksaminasjon om emner fra pensum.

  Det gis separat karakter for semesteroppgave og muntlig eksamen. Begge deler må bestås i samme semester. Ved gjentak må dermed begge deler bestås på nytt.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Bruk av e-læringsverktøyet Canvas og databaser som er tilgjengelige via www og biblioteket.

 • Litteratur

  Kompendium

  Forelesningsslides og annet materiale lagt ut på Canvas

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Spansk
Semester

Høst. Tilbudt høsten 2022.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Beate Sandvei, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.