Databaser

Databaser

Vitenskapelige data, publikasjoner, nyheter og andre ressurser administrert av NHH-biblioteket.

Som student eller ansatt ved NHH har du gratis tilgang til våre e-ressurser uansett om du er hjemme eller på campus. 

En oversikt over tilgjengelige ressurser finnes på NHHs på NHHs side i databasesystemet LibGuides.