Databaser

Databaser

Fulltekst, data og nyheter administrert av NHH-biblioteket.

Som student eller ansatt ved NHH har du gratis tilgang til våre e-ressurser uansett om du er hjemme eller på campus. Når du prøver å åpne en elektronisk ressurs fra Oria, vil du bli bedt om å logge på med NHH-kontoen din for å få tilgang.

Noen databaser krever spesielle tilgangsrettigheter - dette er  nærmere beskrevet i fanen under hver enkelt database.

Finn e-tidsskrift etter tittel

 • ATEKST

  ATEKST

  Søk i ATEKST

  Skandinavias største, digitale nyhetsarkiv

  ATEKST gir tilgang til de digitale arkivene til de fleste norske aviser i tillegg til informasjon fra magasiner, radio, TV, web og sosiale medier.
  Databasen inneholder også et analyseverktøy som gjør det mulig å foreta analyser av nyhetsbildet.

  Brukermanual

 • ABI/INFORM GLOBAL

  ABI/INFORM GLOBAL

  Søk i ABI/INFORM Global


  Tidsskriftartikler innen økonomi og ledelse, industrirapporter, markedsrapporter, bedriftsinformasjon og landinformasjon

  • Markedsinformasjon fra utgivere som Dow Jones, Economist Intelligence Unit, og MIT Sloan Management Review.
  • Næringslivsnyheter fra ledende publikasjoner som The Economist og Wall Street Journal.
 • AUDIT ANALYTICS

 • BANK REGULATORY

  BANK REGULATORY

  Tilgang via WRDS-grensesnittet

  Regnskapsdata for handelsbanker, sparebanker og låneinstitusjoner

 • BLOCKHOLDER

  BLOCKHOLDER

  Tilgang via WRDS-grensesnittet


  Standardiserte data om blokkeiere i over 1900 selskaper (1996-2001)

 • BLOOMBERG TERMINAL

  BLOOMBERG TERMINAL

  Sanntidsovervåking og analysering av finansmarkedsdata

  Bloomberg er et datasystem fra den markeds- og nyhetsbyrået Bloomberg LP.  Bruk av tjenesten skjer via den direkte oppkoblete Bloomberg-terminalen plassert i biblioteket.  I tillegg til finansiell informasjon finner du også nyheter, analyser og andre datatjenester.

  Reserver tid her for å benytte deg av terminalen

 • BUSINESS SOURCE ULTIMATE

  BUSINESS SOURCE ULTIMATE

  Søk i BUSINESS SOURCE ULTIMATE

   

  Dekker vitenskapelig tidsskrifter innen økonomi og ledelse, bransjetidsskrifter, markeds- og bransjerapporter

  • Fulltekst og sammendrag fra fagfellevurderte tidsskrift.
  • Detaljert foretaksinformasjon.
 • BØRSPROSJEKTET VED NHH

  BØRSPROSJEKTET VED NHH

  Gå til BØRSPROSJEKTET ved NHH


  Børsdatabasen er en kilde til finansielle markedsdata på Norges Handelshøyskole. Databasen er åpen for studenter og ansatte ved NHH. Registrering kreves for tilgang.

  • Daglige- og månedlige aksjekurser for selskaper notert på Oslo Børs fra 1980 til dato.
  • Kurser for aksjeindekser som er notert på Oslo Børs fra 1983 til dato.
  • Obligasjonspriser og indekser notert på Oslo Børs mm.
 • CBOE INDEXES

  CBOE INDEXES

  Tilgang via WRDS-grensesnittet


  Chicago Board Options Exchange volatility index (VIX) er et mål på markedsforventninger

 • COMPUSTAT

  COMPUSTAT

  Tilgang via WRDS-grensesnittet


  Compustat fra S&P leverer finansiell informasjon

  Standardisert database med fundamentals og markedsdata.

  • Compustat North America
  • S&P's Research Insight
  • S&P's Market Insight
  • Compustat Global
  • Emerging Markets Database
 • CRSP

  CRSP

  Tilgang via WRDS-grensesnittet


  Center for Research in Security Prices

  • the CRSP/Ziman Real Estate Data Series
  • CRSP/Compustat merged database (CCM)
 • DATASTREAM

  DATASTREAM

  DATASTREAM oppdateres daglig. Informasjon om historisk egenkapital, med varierende dekning, går tilbake til 1973.
  Databasen tilbyr:

  • Daglige aksjekurser, trading volum og retur indekser, oppdateres på slutten av hver handelsdag, for over 100.000 aksjer i nesten 200 land.
  • Data på obligasjoner, opsjoner og andre derivater, verdipapirfond, indekser, valutakurser, makroøkonomiske variabler og bedriftens økonomiske data.
  • Grensesnitt muliggjør direkte nedlasting til Excel.

  Datastream krever aktiv Eikon-lisens. 

  Søk om lisens

 • DMEF

  DMEF

  Tilgang via WRDS-grensesnittet

   

  Direct Marketing Educational Foundation inneholder kjøpshistorikk for rundt 100.000 kunder

 • DOAJ

  DOAJ

  Søk i DOAJ


  Online katalog med open access tidsskrifter fra Universitetet i Lund

  Samling av fritt tilgjengelige fagfellevurderte, elektroniske, tidsskrift. Samlingen dekker alle fagområder.

  DOAJ FAQ

 • DOW JONES AVERAGES & TOTAL RETURN INDEXES

  DOW JONES AVERAGES & TOTAL RETURN INDEXES

  Tilgang via WRDS-grensesnittet


  Daglige og månedlige Averages fra Dow Jones

  Følgende indekser er tilgjengelige:

  • DJA (Composite)
  • DJI (Industrial)
  • DJT (Transportation)
  • DJU (Utility)
  • Dow 10
  • Dow 5
 • Ebook central

  Ebook central

  Gå til Ebook Central


  Tilgang til e-bøker innen økonomiske fagområder (også søkbare i oria)

  Ebook Central inneholder over 17.000 boktitler innen økonomiske fagområder. NHHs studenter og ansatte får full tilgang til alle titlene.

  Hjelp fra utgiver

 • Ebsco E-bøker

  Ebsco E-bøker

 • THE ECONOMIST HISTORICAL ARCHIVE

  THE ECONOMIST HISTORICAL ARCHIVE

  Gå til THE ECONOMIST HISTORICAL ARCHIVE


  Inneholder det søkbare arkivet til The Economist fra 1843

  The Economist Historical Archive (EHA) er en søkbar faksimileutgave av the Economist, ukemagasin som dekker politikk, aktualiteter og internasjonal handel.

 • EIKON

  EIKON

  EIKON er en plattform for finansielle analyser, gir bl.a. tilgang til Datastream.

  Konto er nødvendig for å få tilgang til EIKON.
  Søk om konto på https://forms.office.com/r/hvEu1KHHrp.

  Eikon-tilgang gis som følgende: lavere grads studenter: 2 uker, masterstudenter: 4 uker, masterstudenter som skriver masteroppgave: 6 uker, Phd: 6 uker. Ved stor pågang vil brukere kunne varsles om at tilgangen avsluttes i henhold til denne regelen. Alle Eikon-kontoer avsluttes ved utgangen av semesteret.

 • EMERALD INSIGHT

  EMERALD INSIGHT

  Søk i EMERALD INSIGHT


  Management Xtra inneholder 175 sentrale ledelsestidsskrifter

  Tidsskrifter innen ledelse, markedsføring, logistikk, HRM, økonomi mm. Omfatter artikler, case-studier, bokanmeldelser og oversiktsartikler.

 • FAMA-FRENCH PORTFOLIOS AND FACTORS

  FAMA-FRENCH PORTFOLIOS AND FACTORS

  Tilgang via WRDS-grensesnittet


  Portfolios og Liquidity Factors - Eugen Fama og Kenneth French

 • FDIC - FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

  FDIC - FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

  Tilgang via WRDS-grensesnittet


  Finansielle data for institusjoner innen bank, sparing og lån

 • FEDERAL BANK RESERVE REPORTS

  FEDERAL BANK RESERVE REPORTS

  Tilgang via WRDS-grensesnittet


  Tre databaser produsert på data innsamlet fra Federal Reserve Banks

  Basene som leverer data er disse:

  • Foreign Exchange Rates (Federal Reserve Board's H.10 Report).
  • Interest Rates (Federal Reserve Board's H.15 Report).
  • FRB-Philadelfia State Indexes.
 • FINANCIAL TIMES HISTORICAL ARCHIVE

  FINANCIAL TIMES HISTORICAL ARCHIVE

  Søk i FINANCIAL TIMES HISTORICAL ARCHIVE

   

  Søkbart arkiv til Financial Times fra første utgave i 1888

  The Financial Times historisk arkiv er den søkbare faksimileutgaven av verdens mest autoritative næringslivsavis som utkom første gang i 1888. Dette er en viktig informasjonskilde for alle som skal studere offentlige anliggender og økonomisk og finansiell historie de siste 120 årene.

 • GARTNER-PORTALEN

  GARTNER-PORTALEN

  Gå til GARTNER

  Gartner is a leading information technology firm that provides research and analysis services to inform and support decision-making in higher education and other industry sectors. Gartner's Research Portal provides 24/7 access to :

  • Vetted information
  • Fact-based data
  • Unbiased advice
  • Innovative thinking

  Many people rely on Gartner for one or more of the following reasons:

  • Stay current with the rapidly changing IT industry
  • Validate your technology decisions
  • Explore best practices

  Pålogging via adfs for studenter og ansatte

 • GYLDENDAL RETTSDATA

  GYLDENDAL RETTSDATA

  Gå til GYLDENDAL RETTSDATA  - STUDENT

   

  Gå til GYLDENDAL RETTSDATA - ANSATT

   

  Norsk elektronisk skattebibliotek, Norsk lovkommentar

  Gyldendal Rettsdata gir tilgang på Norsk lovkommentar, Praktisk Juss og Juridiske tidsskrifter samt internasjonale rettskilder som IFRS.

 • HANDBOOK OF PRAGMATICS

  HANDBOOK OF PRAGMATICS

  Gå til HANDBOOK OF PRAGMATICS


  Informasjon om forskning innen språklig pragmatikk

  The Handbook of pragmatics gir oppdatert informasjon om forskning innen språklige pragmatikk. Det elektroniske oppslagsverket oppdateres kontinuerlig og består av aktuelle artikler og korte biografier av de fremste forskerne.

 • HOLDINGS

  HOLDINGS

  Gå til HOLDINGS

  Eierskapsdata for børsnoterte selskaper i Norden.

  Konto er nødvendig for å få tilgang. Søk om konto her:  https://www.holdings.se/public/university.html

 • IDUNN

  IDUNN

  Søk i IDUNN

   

  Universitetsforlagets tidsskrifter fra 2002 til dato

  Idunn inneholder tidsskrifter ugitt av Universitetsforlaget fra 2002 til dato. Innholdet er tverrfaglig. 

  Liste over alle tidsskrifter

 • IEA STATISTICS

  IEA STATISTICS

  Søk i IEA STATISTICS

   

  Statistikk fra International Energy Agency

  Tjenesten er tilgjengelig via OECD Library. 

 • IMF ELIBRARY

  IMF ELIBRARY

  Søk i IMF eLibrary

  Statistikk i IMF-data med tidsserier, valutakurser og andre økonomiske og finansielle indikatorer. Bøker og tidsskrifter er inkludert. Omfattende arkivmateriale til 1946.

 • JSTOR

  JSTOR

  Søk i JSTOR

   

  Backfiles til sentrale tidsskrift innen økonomi, ledelse og samfunnsvitenskap

 • LOVDATA PRO

  LOVDATA PRO

  Gå til LOVDATA PRO

  Juridisk hjelpemiddel på nett

  Lovdata pro inneholder:

  • regelverk og avtaler
  • rundskriv og uttalelser
  • lovforarbeider
  • avgjørelser og vedtak
  • internasjonale regler og avgjørelser

  Pålogging via FEIDE

 • MACROBOND

  MACROBOND

  Forskningsverktøy som muliggjør avansert analyse på tvers av globale finansielle og økonomiske data. Inneholder mer enn seks millioner tidsserier og verdipapirer. 

  Macrobond finnes via desktop.nhh.no

 • MARKETLINE

  MARKETLINE

  Søk i MARKETLINE


  Informasjon om alle store selskaper, bransjer og geografiske områder

  Databasen omfatter:

  • 30 000 bedrifter, 3500 industriprofiler i mer enn 200 land.
  • Mer enn 110 strategiske case-studier fra bedrifter.
  • Selskapsnyheter og finansielle transaksjoner, oppdateres daglig.
 • MORNINGSTAR DIRECT

  MORNINGSTAR DIRECT

  Fonds- og investeringsinformasjon fra hele verden

  Morningstar Direct er installert som virtuell maskin i NHHs IT-miljø. Tilgang er regulert og tildeles etter behov.
  Kontakt Thore Johnsen (FIN) med en beskrivelse av masterprosjekt og veileder for å få tilgang.

  Morningstar Direct eksisterer kun som en enkelt virtuell maskin som hele NHH-miljøet deler på! Alle brukere må arbeide effektivt når man er pålogget, og eksportere data for bearbeiding senere. Husk å alltid logge av etter endt økt!

 • NBDIGITALE AVISER

  NBDIGITALE AVISER

  Søk i NBs digitale aviser

  Tilgang til Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv.

  Brukernavn og passord fås i skranken.

 • NBER - NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH

  NBER - NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH

  Gå til NBER

   

  Working papers fra NBER

 • NEXIS UNI

  NEXIS UNI

  Gå til Nexis Uni

  Nexis Uni gir deg tilgang til internasjonale nyheter i tillegg til publikasjoner innen økonomi og jus  

  Over 17.000 kilder er tilgjengelige, noen med arkiver helt tilbake til 1977. Nexis Uni inneholder også fulltekst fra justidsskrifter.

  Hjelp:
  https://www.lexisnexis.com/communities/academic/default.aspx (Wiki)
  https://www.youtube.com/user/LexisNexisAcademic (Video)

 • NHH BRAGE

  NHH BRAGE

  Gå til NHH BRAGE


  NHH's åpent institusjonelt fulltekstarkiv - Open Access

  NHH Brage inneholder:

  • arbeidsnotater / rapporter
  • doktoravhandlinger / PhD thesis
  • vitenskapelige artikler
  • masteroppgaver
  • spesialsamlinger
 • NIAS ASIA PORTAL

  NIAS ASIA PORTAL

  Gå til NIAS


  Lenker og databaser som inneholder nyheter, referanser, handel, politikk, e-bøker, kunst og kultur

  Gir også tilgang til databasen Access Asia.

 • NORA

  NORA

  Søk i NORA


  Norwegian Open Research Archive

  NORA er en nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i det åpne institusjonelle arkiv.

 • NORART

  NORART

  Søk i NORART


  Norske og nordiske tidsskriftartikler

  Inneholder referanser til artikler fra ca. 450 tidsskrifter og årbøker.

 • OECD ILIBRARY

  OECD ILIBRARY

  Gå til OECD iLIBRARY

   

  E-bibliotek til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

  OECD iLibrary er onlinebiblioteket til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) med bøker, rapporter og statistikk og er inngangsporten til OECDs analyser og data. Databasen erstattet SourceOECD i juli 2010.
  Databasen inneholder også innhold som er publisert av International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment, og International Transport Forum (ITF).

 • ORBIS

  ORBIS

  Gå til ORBIS

   

  Selskapsinformasjon med hovedvekt på private selskaper fra hele verden

  Orbis inneholder omfattende selskapsinformasjon om børsnoterte og unoterte selskaper.
  De børsnoterte selskapene er i et mer detaljert format. Databasen inneholder informasjon fra 120 millioner private selskaper.

  Informasjonen omfatter:

  • selskapets økonomi i et standardisert format
  • økonomisk styrkeindikatorer
  • vurderinger
  • stockdata
  • patenter
  • industrielle forskningsdata

  Orbis gir tilgang til informasjon om fusjoner og oppkjøp fra databasen Zephyr.

 • ORDNETT

  ORDNETT

  Gå til ORDNETT

   

  Ordbøker på en rekke språk

  Ordnett inneholder følgende ordbøker:

  • engelsk-norsk og norsk-engelsk (økonomisk)
  • russisk-norsk og norsk russisk
  • tysk-norsk og norsk-tysk (teknisk)
  • engelsk-norsk og norsk-engelsk (stor)
  • engelsk-norsk og norsk-engelsk (teknisk)
  • fremmedspråkpakken
  • Oxfordpakken
 • PROFF FORVALT

  PROFF FORVALT

  Gå til PROFF FORVALT

  Utvidet firma- og regnskapsinformasjon om norske bedrifter registrert i Brønnøysundregistrene

  Proff Forvalt gir:

  • totaloversikt over alle norske bedrifter
  • roller og relasjoner i næringslivet
  • segmenteringsverktøy med eksport til Excel
  • e-postvarsling ved endringer

  Studenter kan henvende seg i bibliotekets skranke for påloggingsopplysninger.

  Ansatte finner brukernavn og passord i paraplyen.

 • PSYCARTICLES

  PSYCARTICLES

  Søk i PSYCARTICLES

   

  Fagfellevurderte vitenskapelige artikler i psykologi

  PsycArticles inneholder fulltekst fra fagfellevurderte vitenskapelige artikler i psykologi. Databasen  inneholder mer enn 153 000 artikler fra nesten 80 tidsskrifter utgitt av American Psychological Association (APA), Educational Publishing Foundation (EPF) og fra allierte organisasjoner som den kanadiske Psychological Association og Hogrefe Publishing Group. Databasen inneholder alle tidsskriftartikler, bokanmeldelser, leserinnlegg og errata fra hvert tidsskrift. Dekning fra 1894 til i dato. Nesten alle TFO tidsskriftene går tilbake til første nummer Volum 1. 1985 til dato. 

 • REPRISK

  REPRISK

  Tilgang via WRDS

  ESG-data innenfor miljø, barnearbeid, korrupsjon osv.

 • SKETCH ENGINE

  SKETCH ENGINE

  Sketch Engine inneholder 500 ferdige Korpus på mer enn 90 språk. Databasen analyserer tekster med milliarder av ord, identifiserer det som er typisk for språket, sjeldent, uvanlig eller nytt.

  For å bruke basen må man opprette en personlig bruker:

  https://www.sketchengine.eu/

  • ‘Login’
  • Velg ‘Institutional login’
  • Velg ‘login for Norway’ (oppe på sida i lita blå skrift)
  • Opprett konto
 • SCIENCE DIRECT

  SCIENCE DIRECT

  Søk i SCIENCE DIRECT

   

  Fulltekst artikler fra tidsskrifter utgitt av Elsevier

  Databasen dekker fagtidsskrifter innen økonomi, psykologi, medisin, naturvitenskap og teknikk.

  NB: Støtter ikke bruk av Internett Explorer.

 • SCOPUS

  SCOPUS

  Søk i SCOPUS

   

  Referansebase med gode analysemuligheter

  Scopus er en bibliografisk database med sammendrag og referanser til vitenskapelige tidsskriftartikler. Nesten 21.000 titler er inkludert, og over 5000 utgivere.

 • SDC Platinum

  SDC Platinum

  SDC Platinum regnes som industristandarden for informasjon om nyutgivelser, M&A, syndikerte lån, private equity, prosjektfinansiering og mer.  Gjennom SDC Platinum får du tilgang til en robust database for å analysere investeringer og avtaler.

  • Over 1.9 millioner transaksjoner som illustrerer hele selskapets livsløp.
  • Dekker flere hundre tusen M&As fra 1985 til i dag.
  • Oversikt over prosjektfinansiering fra hele verden.

  Brukerprofil nødvendig – kontakt IT-brukerstøtte for oppsett.

 • SmartCheck

  SmartCheck

  Gå til SmartCheck

  Foretaksinformasjon for norske foretak registrert i Brønnøysundregistrene

  SmartCheck er en videreutvikling av RavnInfo. Her finner du rapporter, vedtekter og regnskap. Eksport av opp til 8000 foretak per gang, og overvåkning av bedrifter eller bransjer. Noen typer informasjon er kun tilgjengelig for bibliotekets personale. Ta kontakt ved eventuelt behov.

  Brukerveiledning SmartCheck (PDF 1.6 mb)

 • SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK

  SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK

  Gå til SSRN


  Forskernettverk innenfor samfunnsvitenskapelige forskningsområder

  SSRN er et forskernettverk innenfor samfunnsvitenskapelige forskningsområder som har som mål rask spredning av samfunnsvitenskapelige forskningsresultat. Databasen inneholder en del med sammendrag av akademiske working papers, og en elektronisk paper samling av fulltekst dokumenter.
  Full tilgang krever medlemskap.

 • SPRINGER LINK

  SPRINGER LINK

  Søk i SPRINGERLINK

   

  Innholdsfortegnelser, sammendrag og fulltekst fra fagfellevurderte tidsskrifter

  SpringerLink Online Journal collection inneholder innholdsfortegnelser, sammendrag og fulltekst fra fagfellevurderte tidsskrifter innen økonomi, statistikk, informatikk, juss, miljø og naturvitenskap.

 • STATISTA

  STATISTA

  Søk i Statista

  Tilgang til mer enn en million ulike statistikker fra over 80.000 ulike emner. Ferdige grafer og figurer, klare til bruk. Alle kilder er godt dokumenterte.

 • U.K. PARLIAMENTARY PAPERS

  U.K. PARLIAMENTARY PAPERS

  Gå til House of Commons Parliamentary Papers på Proquest

  Tilgang til 19. og 20. århundre “House of Commons Parliamentary Papers” via Proquest.

  Bruksanvisninger og søketips