Bibliotekets åpningstider

Bibliotekets åpningstider

Utvidet åpningstid (uke 19-24) Mandag-torsdag: 08:15-21:00, Fredag 08:15-19:00, Lørdag: 10:00-15:00.
Sommer 2018: Uke 25-26 09:00-15:00,  Uke 27-30 09:00-14:00, Uke 31-33 09:00-15:00. 13. august stengt pga. hyllerydding. 

Fra Uke 34 vanlige åpningstider.

Ordinære Åpningstider
Mandag - Torsdag 08:15 - 20:00
Fredag 08:15 - 18:00
Lørdag 10:00 - 15:00