Victoria Therese Frydstad Hansen

Seniorkonsulent Victoria Therese Frydstad Hansen

E-post
Victoria.Hansen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 59
Avdeling
Seksjon for forskerutdanning